logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

  ODBORNÉ ČLÁNKY O ALBEŘICKÉ JESKYNI

Přehled odborných článků o Celní jeskyni s abstrakty v češtině a angličtině. Články jsou ve formátu pdf. Soubor se vám buď otevře ve vašem prohlížeči pdf, nebo se nabídne jeho stažení (podle nastavení vašeho prohlížeče).


Albeřická jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších soubor pdf (velikost 1,5 MB)

Albeřická jeskyně je 725 m dlouhá, z toho 326 m je trvale zaplaveno. Denivelace je 38,1 m. Jeskyně sestává z členitého systému dómů, chodeb, plazivek, komínů a šachet, komplikovaného četnými závaly. Je rozčleněna do několika výškových úrovní navzájem propojených. Vyniká množstvím freatických a epifreatických speleogenů, stropních hrnců, kapes a zarovnaných stropů. Je vyvinutá v 12 až 15 m mocném strmě ukloněném tělesu krystalických vápenců s vložkami fylitů a s nepravidelnými polohami krystalických kalcitických dolomitů. Prostory vznikly na poruchách křehké deformace probíhající zhruba ve směru Z–V s úklony 60–85° k severu i jihu. Pro utváření subhorizontálních prostor a plazivek je významná mírně ukloněná porucha směru JZ–SV. Sekundární výzdobu tvoří jen na několika místech masivní speleotémy, sintrové náteky a pestrobarevné drobné krápníkové formy. Radiometrické datování stalagmitu ukázalo stáří 151 ± 7 ka, tj. MIS 6b. Jemně písčité prachy s dominantní převahou muskovitu a křemene v mocnostech do 20 cm jsou ojedinělé. Jednotná úroveň vodní hladiny ve všech prostorách kolísá v rozmezí 9 m. Vývěry jsou situovány 1 500 m k jihu v korytě Albeřického potoka. Hlavní vývoj systému proběhl ve freatické zóně pomalu proudícími výstupnými tlakovými vodami s četnou stagnací vody v epifreatickém režimu.

Albeřická jeskyně cave at Horní Albeřice in the Krkonoše Mts
Abstract:
The Albeřická jeskyně cave is 725 m long with 326 m permanently flooded section. Its altitude difference is 38.1 m. The cave is a complex system of domes, corridors, narrow passages, chimneys and shafts, complicated by numerous collapses. It can be subdivided into several mutually interconnected altitude levels. It is remarkable because of number of phreatic and epiphreatic speleogens, cupolas, ceiling pockets and flat solution roofs. The cave is developed in a 12–15 m thick and steeply dipping body of metamorphosed limestone (marble) containing phyllite intercalations and irregular bodies of calcite dolomites. The cave spaces follow ca W–E-striking fractures dipping 60–85° to N or S. The formation of subhorizontal cave spaces and narrow passages was controlled by a gently dipping SW–NE fracture. Secondary mineral deposits are present only locally, as massive speleothems, speleothem crusts and tiny varicolored dripstone forms. Radiometric dating of a stalagmite yielded an age of 151 ± 7 ka, i.e., MIS 6b. Accumulations of fine-sandy silt dominated by muscovite and quartz are rare, not exceeding 20 cm in thickness. The water level in all cave spaces lies at the same elevation, oscillating within a range of 9 m. The water outlet in resurgences located 1,500 m farther to the S, inside the channel of the Albeřický potok stream. The main evolution stage of the cave system was characterized by low-velocity ascending flow of deeply circulating meteoric water under pressure in a phreatic zone, with frequent episodes of later water stagnation in an epiphreatic regime.

Radko Tásler, ZO 5-02, Speleo Albeřice

 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  12.06.2024