logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

  SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP

Po vyzmáhání zavaleného úseku štoly Prokop a propojení se skalním úsekem pokračovalo vyklízení bahnin, otrhávání skalního masivu, rekonstrukce odvodňovacího žlábku a pokládání odvodňovacího potrubí. Veškeré vyklízecí práce ve štole a její úpravy nebyly již tak nebezpečné jako zmáhání zavaleného úseku, ale dřina to byla podobná. Bahno se sem spláchlo za mnoho let při přívalových deštích z horních částí Kovárny a část jsme ho sem sami naházeli při zpřístupňovacích pracích. Vyklízelo se jak ručně lopatou tak s pomocí nakladače. Pomohla i hasičská proudnice. Do zářezu nad štolu jsme vyvezli desítky tun často velmi zvodnělého materiálu. Ukázalo se též, že během přívalových dešťů byl enormní přítok vody na rozhraní skalního masivu a zvětralin a v tomto místě musel být vybudováno odvodnění stropu. Na základě povinné kontroly při činnosti hornickým způsobem na obsah radonu v ovzdušíjsme museli posílit i separátní větrání a zaplatit si měření včetně osobních dozimetrů.

01 - kliknutím zvětšíte

Mytí stěn tlakovou vodou bylo v teplotě 7 až 9°C často o nastydnutí a navíc občas stávkovalo čerpadlo, ale postupně se tím odkrývaly unikátní geologické struktury. K důlním dílům z padesátých let minulého století existují důlní geologické mapy, ale geologické struktury jsou mnohem pestřejší a komplikovanější, než dokumentace uvádí. Štola byla ražena v šedých a kvarcitických rulách, my bychom to označili spíše za svory, a část mezi Křížem a lokomotivním depem v podrcených milonitizovaných rulách, což dokládá zlom, který částí štoly probíhá. V této části geologie tak zajímavá není, ale v krátkých či delších překopech nebo sledných chodbách vykoukly po umytí stěn nádherné mramorované krystalické vápence, pestrobarevné erlány, amfibolity, partie nabité granáty a žulové porfyry. Jediné, čeho moc nebylo, byla ruda mědi, kvůli které se podstatná část díla razila. Sirná ruda se zde vyskytuje jen ve velmi malých shlucích anebo je vtroušená v hornině na hranici viditelnosti a to ještě jen místy. Nejvíce překvapilo množství krystalických vápenců jak v celých blocích nebo jen detailně zavrásněných. Máme sto chutí prohlásit, že Sněžka je "vápencová".

Kliknutím na obrázek tento zvětšíte a kliknutím na pravou nebo levou stranu zvětšeného obrázku můžete galerií procházet.

02 - kliknutím zvětšíte
03 - kliknutím zvětšíte
04 - kliknutím zvětšíte
05 - kliknutím zvětšíte
06 - kliknutím zvětšíte
07 - kliknutím zvětšíte
08 - kliknutím zvětšíte

Radko Tásler, ZO 5-02, Speleo Albeřice


[ zpět ]  [ domů ] © webmaster 12.06.2024