logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english


  UKONČENÍ PROJEKTU

Orientační rozmístění ústí důlních děl na svahu Sněžky. Všechny horniny a mnoho dalších lze spatřit na exkurzní trase podzemím - kliknutím zvětšíte.
Uschlé smrky u starého hornického chodníku ke štole Barbora - kliknutím zvětšíte.

Montáž konstrukcí ukončila ke konci roku 2022 stavební práce v podzemí a uzavřela se tím podstatná část dotačního projektu. Do konce srpna jsme předkládali předávací a různé jiné protokoly a proběhla fyzická kontrola projektu. Zbývalo upravit stezku mezi štolou Prokop a boudou před štolou Barbora, kde účastníci exkurzí budou nechávat osobní věci nevhodné do podzemí a budou se sem po stezce od ústí Prokopa vracet. Stezku zkomplikoval usychající smrkový porost, respektive několik stromů, které Správa KRNAP na naši žádost porazila, za což jsme jim vděční. V září proběhlo v rámci zkušebního provozu několik exkurzí s vybranými lidmi, kteří nám sdělili své připomínky, které budou zapracovány do návštěvního a provozního řádu. Vydali jsme též tenkou publikace s geologickými informacemi o podzemí Sněžky a štole Prokop.Radko Tásler, ZO 5-02, Speleo Albeřice


[ zpět ]  [ domů ] © webmaster 12.06.2024