logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   PROFESIONÁLNÍ ČINNOST
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   FILMY
   ODBORNÉ ČLÁNKY

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   FILMY

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOSETKÁNÍ 1986

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKY  CELNÍ JESKYNĚ

Orientační řez Celní jeskyní - kliknutím zvětšíte

O Celní jeskyni v Horních Albeřicích ve východních Krkonoších jsme se začali zajímat v roce 1974. Jeskyně byla jistě známá lomařům, kteří odkryli vchod při těžbě neznámo kdy. V roce 1975 se nám však za pomoci bozkovských jeskyňářů podařilo objevit spodní, na krkonošské poměry rozsáhlé patro. Průzkumné práce pak nepravidelně s přerušováním pokračovaly a v letech 2018 až 2020 vyvrcholily výzkumným projektem Správy Krkonošského národního parku "Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu životní prostředí. Generálním dodavatelem těchto výzkumných prací je náš spolek Speleo Albeřice ( ČSS ZO 5-02 Albeřice).

Celní jeskyně je dlouhá 119 metrů a hluboká 21,4 metrů. patří k největším jeskynním systémům Krkonoš. Podstatná část velmi nízkých chodeb je nepravidelného oválného průřezu, stropy jsou značně nerovné s množstvím stropních kapes, kanálů a na reliktů zarovnaných stropů. V jeskyni jsou pouze dva dómy s nepravidelně klenutým stropem. Prostory jeskyně jsou závislé především na poruchách směru zhruba Z-V se sklonem 20 až 40° k jihu. Klastické sedimenty zastupuje jílovitý prach až jemnozrnný písek s podílem křemene a muskovitu. Krápníková výzdoba zcela chybí. V jeskyni se na jejím dně nadržuje jezero o hloubce několika metrů výrazně závislé na dešťových srážkách. V jeskyni lze rozlišit tři vývojové fáze. Nejprve docházelo ke vzniku izolovaných nebo jen omezeně propojených dutin a jejich vyplňování autochtonním materiálem a vodou. V druhé fázi došlo k vzájemnému propojení dutin a k vypáchnutí sedimentů do úrovně Transportního dómu. Ve třetí fázi se rozšířily a propojily úzké vertikální dutiny a sedimenty byly vypláchnuty do dnes neznámých částí jeskyně pod úroveň současného dna.

Nejhezčí prostora v Celní jeskyni je Transportní dóm s členitým stropem - kliknutím zvětšíte Vstupní plazivka - kliknutím zvětšíte Netradiční měření šířky plazivky v Pastevecké chodbě - kliknutím zvětšíte Severní chodba ve spodním patře Celní jeskyně - kliknutím zvětšíte


Více o Celní jeskyni se můžete dozvědět i v odborných článcích ve formátu pdf:
Celní jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších (velikost 1,5 MB)
Plán a rozvinutý vertikální řez Celní jeskyně (velikost 3,9 MB)

Radko Tásler, ZO 5-02, Speleo Albeřice

 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  8.11.2020