logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   PROFESIONÁLNÍ ČINNOST
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL - KOVÁRNA
   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   FILM

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKY


  CELNÍ JESKYNĚ

Orientační řez Celní jeskyní - kliknutím zvětšíte

O Celní jeskyni v Horních Albeřicích ve východních Krkonoších jsme se začali zajímat v roce 1974. Jeskyně byla jistě známá lomařům, kteří odkryli vchod při těžbě neznámo kdy. V roce 1975 se nám však za pomoci bozkovských jeskyňářů podařilo objevit spodní, na krkonošské poměry rozsáhlé patro. Průzkumné práce pak nepravidelně s přerušováním pokračovaly a v letech 2018 až 2020 vyvrcholily výzkumným projektem Správy Krkonošského národního parku "Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu životní prostředí. Generálním dodavatelem těchto výzkumných prací je náš spolek Speleo Albeřice ( ČSS ZO 5-02 Albeřice).

Celní jeskyně je dlouhá 119 metrů a hluboká 21,4 metrů. patří k největším jeskynním systémům Krkonoš. Podstatná část velmi nízkých chodeb je nepravidelného oválného průřezu, stropy jsou značně nerovné s množstvím stropních kapes, kanálů a na reliktů zarovnaných stropů. V jeskyni jsou pouze dva dómy s nepravidelně klenutým stropem. Prostory jeskyně jsou závislé především na poruchách směru zhruba Z-V se sklonem 20 až 40° k jihu. Klastické sedimenty zastupuje jílovitý prach až jemnozrnný písek s podílem křemene a muskovitu. Krápníková výzdoba zcela chybí. V jeskyni se na jejím dně nadržuje jezero o hloubce několika metrů výrazně závislé na dešťových srážkách. V jeskyni lze rozlišit tři vývojové fáze. Nejprve docházelo ke vzniku izolovaných nebo jen omezeně propojených dutin a jejich vyplňování autochtonním materiálem a vodou. V druhé fázi došlo k vzájemnému propojení dutin a k vypáchnutí sedimentů do úrovně Transportního dómu. Ve třetí fázi se rozšířily a propojily úzké vertikální dutiny a sedimenty byly vypláchnuty do dnes neznámých částí jeskyně pod úroveň současného dna.

Nejhezčí prostora v Celní jeskyni je Transportní dóm s členitým stropem - kliknutím zvětšíte Vstupní plazivka - kliknutím zvětšíte Netradiční měření šířky plazivky v Pastevecké chodbě - kliknutím zvětšíte Severní chodba ve spodním patře Celní jeskyně - kliknutím zvětšíte


Více o Celní jeskyni se můžete dozvědět i v odborných článcích ve formátu pdf:
Celní jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších (velikost 1,5 MB)
Plán a rozvinutý vertikální řez Celní jeskyně (velikost 3,9 MB)

Radko Tásler, ZO 5-02, Speleo Albeřice

 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  14.7.2020