logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english  ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP

Po přípravných pracích, zřízení staveniště a povrchovém hloubení štoly plynule pokračovaly práce na obnovení zavalené štoly ražením, v hornickém žargonu zmáháním.

profil - kliknutím zvětšíte.

Dědičná štola Prokop byla vybudována v letech 1837 až 1844 a sloužila k odvodňování celého dolu Kovárna i k transportu rubaniny a rud. Štola byla v provozu až do ukončení těžby a činnosti v huti v Bukovém údolí v roce1876. Štola pak byla obnovena v letech 1952 až 1953 za účelem geologického průzkumu (podrobnosti viz Základní údaje . . - udělej odkaz). Po vyzmáhání části štoly vedené ve zvětralinách, se pracovalo se na dvou místech. Jednak se přibírala původní stará štola směrem do vlastního ložiska pod Kovárnu, aby zde projely důlní vozy, a za druhé se budovalo skladiště trhavin pro celý komplex důlních děl v masivu Sněžky. Hlavní tah štoly Prokop skončil čelbou ve vzdálenosti 377 m od současného ústí, z čehož 95 m bylo raženo ve zvětralinách a sutích. S odbočkami a překopy štola dosáhla délky 649 m. Po ukončení geologických prací byla štola v délce zhruba 100 m pomocí trhavin zavalena. V důlním díle byla ponechaná část techniky.

Zmáhací práce v rámci tohoto projektu "Geologická expozice Kovárna" probíhaly především v roce 2021. Razilo se metodou jehlování, pažilo se traverzami HEA a strop se zajištoval ocelovými pažnicemi Union. Práce stěžovaly velmi složité geologické podmínky. Štola byla v délce okolo 100 m ražena ve svahových periglaciálních sutích, které obsahují silně nevytřídění různorodý materiál od jílové frakce až po tunové bloky hornin.

Další komplikací bylo odčerpávání srážkové vody, která sem přitékala z důlních děl, ale i po styku skalního masivu se svahovými sutěmi. Především po silných deštích byl přítok vody enormní. Zmáhání probíhalo především ručně jen za pomocí nástrojů a nářadí na stlačený vzduch. Ručně a částečně strojově za pomocí malého rypadla a důlního nakladače pak pracovníci stavební firmy vyklízeli bahno, balvany a starou dřevěnou ztrouchnivělou výstroj dolu. Současně byl rekonstruován svršek důlních kolejnic za účelem lehčí dopravy stavebního materiálu v důlních vozících i jako ukázky původní důlní. S tím, jak postupovaly zmáhací a vyklízecí práce, postupovala i geologická dokumentace, která bude využita v blízkém budoucnu pro publikaci, tyto webové stránky i ve výkladu při prohlídce důlních děl.

Kliknutím na obrázek tento zvětšíte a kliknutím na pravou nebo levou stranu zvětšeného obrázku můžete galerií procházet.

01 - kliknutím zvětšíte
02 - kliknutím zvětšíte
03 - kliknutím zvětšíte
04 - kliknutím zvětšíte
05 - kliknutím zvětšíte
06 - kliknutím zvětšíte
07 - kliknutím zvětšíte
08 - kliknutím zvětšíte
 09- kliknutím zvětšíte
10 - kliknutím zvětšíte
11 - kliknutím zvětšíte
12 - kliknutím zvětšíte
13 - kliknutím zvětšíte
 14- kliknutím zvětšíte
15 - kliknutím zvětšíte


Radko Tásler, ZO 5-02, Speleo Albeřice


[ zpět ]  [ domů ] © webmaster 12.06.2024