logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english  KRAKONOŠOVA JESKYNĚ

Krakonošova jeskyně byla objevena při prolézání stěny Celního lomu v Horních Albeřicích po prvním neúspěchu prohrabat se do nových prostor v blízko ležící Celní jeskyni. Vysoko ve stěně ležící vchod byl ucpán lomovou sutí a průnik do neznámé jeskyně byl snadnou záležitostí.

01

Jeskyni tvoří v podstatě nízká strmě upadající chodba různé šířky vyvinutá na zlomové ploše zhruba v-z. směru. Z ní se odbočují neprůlezné plazivky, dovrchní chodba a komín meandrového typu se značně lámavými stěnami (plán a řezy v příloze odborného článku). Spodní část jeskyně je značně zanesena jeskynním sedimentem a výkop nepotvrdil pokračování volných prostor. Vrchní část jeskyně má drobnou pestrobarevnou krápníkovou a sintrovou výzdobu. Jeskyně má místy stálý skap a na dně se na jaře nebo po vydatnějších srážkách vytváří mělké jezírko. Průvanově je spojena s Celní jeskyní. Celková délka jeskyně je 150 m, hloubka 31 m a denivelace 38 m,což ji dává v Krkonoších na první místo.

Jeskyně se vytvořila v krystalických vápencích na výrazném zlomu upadající se sklonem 45° k severu (podrobněji viz odborný článek). Strop jeskyně tvoří nafialovělé a místy zbřidličnatělé a často drolící se vápence, zatímco podlaha je z masivních špinavě bílých vápenců. To také způsobuje, že na dno jeskyně je sestup po vyhlazené skalní

Radko Tásler, ZO 5-02, Speleo Albeřice [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  12.06.2024