logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

  ODBORNÉ ČLÁNKY O KRAKONOŠOVĚ JESKYNI

Odborné články o Celní jeskyni s abstrakty v češtině a angličtině. Články jsou ve formátu pdf. Soubor se vám buď otevře ve vašem prohlížeči pdf, nebo se nabídne jeho stažení (podle nastavení vašeho prohlížeče).Krakonošova jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších soubor pdf (velikost 2,32 MB)

Krakonošova jeskyně je dlouhá 150 m a denivelace je 38 m (hloubka -31). Je vyvinutá v krystalických vápencích až dolomitických krystalických vápencích s lokální brekciovitou texturou. Jeskyni tvoří různě široká a různě vysoká strmě upadající prostora na zlomové ploše směru SSV-JJZ. Krátké odbočky jsou vyvinutyna poruchách kolmých. Dno jeskyně a odbočky jsou ucpány jemně písčitým prachem se štěrčíkovitou a písčitou příměsí. Sekundární výzdobu tvoří drobné krápníkové formy, sintrové náteky a tenké zvětralé podlahové kůry. Krystalizace datovaného stalagmitu probíhala v posledním glaciálním maximu (LGM) a skončila ke konci vistulského zalednění. Jeskyně představuje relikt hlubokého freatického kolena.

Krakonošova Cave at Horní Albeřice in the Krkonoše Mts.
Abstract:
The cave is 150 m long with height difference of 38 m (depth of 31 m). It is developed in crystalline limestones to dolomitic limestones with local brecciated texture. The principal corridor is steep with variable width and follows NNE-SSW-trending fault line. Short side passages are developed along perpendicular fissures. The cave bottom is covered fine-grained sandy silt with some sandy and gravel admixture. Speleothems are represented by tiny stalactites and stalagmites, crusts and thin weathered flowstones. Dated stalagmite crystallized during Last Glacial Maximum up to end of the Vistulian Glacial. The cave is a relic of deep phreatic loop.Plán, řezy a rozvinutý profil Krakonošovou jeskyní soubor pdf (velikost 1.92 MB)Radko Tásler, ZO 5-02, Speleo Albeřice


 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  12.06.2024