logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   PROFESIONÁLNÍ ČINNOST
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL - KOVÁRNA
   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   FILM

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKY

  SEZNAM PUBLIKACÍ

Publikované články a zprávy s naším autorstvím nebo spoluautorstvím. Tučně jsou vyznačeny samostatné knižní publikace.

Tásler R. 1977: Dopisy - dotazy - odpovědi. - Krkonoše 1977/5
Tásler R. 1978: Propad. - Krkonoše 1978/12:22
Tásler R. 1981: Současný stav výzkumu krasu východních Krkonoš. - Opera Corcontica 18:183-188. Praha
Tásler R. (1975): Objev nové jeskyně v Horních Albeřicích. - Krkonoše 2/1975:7. Vrchlabí
Tásler R. (1978): Jeskyně Vývěrka. - Krkonoše 7/1978:24. Vrchlabí
Tásler R. (1978): Nové objevy v Albeřicích. - Krkonoše 3/1978:21. Vrchlabí
Tásler R. (1979): Pastevecká chodba. - Krkonoše 1/1979
Tásler R. (1979): Souboj s podzemím. - Krkonoše 7/1979:31. Vrchlabí
Tásler R. (1980): Krakonošova jeskyně v Horních Albeřicích. - Československý kras 30:109-111. Praha
Tásler R. (1980): Potíže s vodou. - Krkonoše 12/1980:22. Vrchlabí
Tásler R. 1981: Vápencová čočka..
Tásler. R (1981): Propast v Albeřicích. - Krkonoše 1981/1:23. Vrchlabí
Tásler. R (1981): Ledová výzdoba v albeřické jeskyni. - Krkonoše 1982/2:22. Vrchlabí
Tásler. R (1981): Albeřická jeskyně. - Krkonoše 1982/7:22. Vrchlabí
Tásler. R (1982): Krasový propad. - Krkonoše 1982/9:22. Vrchlabí
Tásler R. (1981): Jeskyně ve východních Krkonoších. - Lidé a země 8/1981. Praha
Tásler R. (??): Zpráva o průzkumu jeskyně Trucovna. - Československý kras ??: 120-122. Praha
Tásler R. (1982): Kras ve východních Krkonoších. - Geologický průzkum 5/1982 (24): Praha SNTL
Tásler R. (1984): Podzemní krasové dutiny. - Krkonoše 5/1984
Tásler R. (1984): Zpráva o průzkumu jeskyně Vývěrka. - Český kras X:68-72. Beroun
Tásler R. (1985): Mastný flek, Krkonoše 11/1985
Tásler R. (1985): Trucovna. - Krkonoše 6/1985:29
Tásler R. (1985): Albeřická jeskyně. - Krkonoše 1985/7:28
Tásler R. (1985): Nová jeskyně. - Krkonoše 1985/10:28
Tásler R. (1985): Mastný flek. - Krkonoše 1985/11:28
Tásler R. (1985): Stoletá známá. - Krkonoše 1986/7:29
Tásler R. (1985): Nová jeskyně ve východních Krkonoších. - Geologický průzkum 12/1985. Praha
Tásler R. (1986): Kras v okolí Skutniku v Julských Alpách. Zborník Speleoforum 1986 :26-31. Česká speleologická sp. Brno
Tásler R. (1986): Nová jeskyně ve východních Krkonoších. - Památky a příroda 7/1986:424-425. Praha
Tásler R. (1986): Sintrové hrázky. - Krkonoše 12/86:28
Tásler R. (1986): Jen málokterá … - Krkonoše 10/86
Tásler R. (1986): Miniaturní sintrové záclonky. - Krkonoše 10/86:28
Tásler R. (1986): Co ukrývá Trucovna. - Krkonoše 1986/8:25
Tásler R. (1986): Sublimační tvary ledových krápníků. - Krkonoše 11986/11:28
Tásler R. (1987): Plazivky. - Krkonoše 2/1987:28
Tásler R. (1987): Jeskynní perly. - Krkonoše 3/1987:29
Tásler R. (1987): Nová jeskyně v Krkonoších. - Lidé a země 2/1987:86. Praha
Tásler R. (1987): Krkonošské vápence. - Krkonoše 1987/1:8-9
Tásler R. (1987): Plazivky. - Krkonoše 1987/2:28 Tásler R. (1987): Propsat v Celní jeskyni. - Krkonoše 1/1987:28
Tásler R. 1987: Jeskyně Trucovna ve Východních Krkonoších. - Opera Corcontica 24: 5-14. Praha.

Tásler. R., a kol 1987: Tasmania 1987, zpráva o speleologické expedici. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou.

Tásler R. (1988): Z Krkonoš až na konec světa: Za jeskyněmi k protinožcům. - Krkonoše 1988/5:26-28
Tásler R. 1988: Jeskyně Hříběcí v Krkonoších. - Opera Corcontica 25: 7-12. Praha
Tásler R. (1988) : Kras v okolí Skutniku v Julských Alpách. Československý kras 39 : 87-98. Praha
Tásler R. (1988): Vápenec a voda. - Krkonoše 7/1988:3-4. Vrchlabí
Tásler R. (1988) : Poročilo o raziskavi v okoloci Skutnika in Grive pod Krnom. - Naše jame 30 : 45-53. Ljubljana
Tásler R. (1988): Lavina na Lysečinách. - Krkonoše 1988/12:21. Vrchlabí
Tásler R. (1989): Historické důlní dílo. - Krkonoše 1989/12:20. Vrchlabí
Tásler R. (1989): Sintrové formy. - Krkonoše 1989/9:20. Vrchlabí
Tásler R. (1989): Technika v podzemí. - Krkonoše 2/1989:20
Tásler R. (1989): Řícení skal. - Krkonoše 11/1989:20

Tásler a kol. (1989): 100 let Albeřické jeskyně - 15 let speleologické skupiny Albeřice. - vydala ČSS ZO 5-02, Trutnov. 16 stran.

Tásler R. (1989): Tajemství podzemních jezer. - Krkonoše 1989/12:3-5
Tásler R. (1990): Krkonošské jeskyně. - Krkonoše 1990/4:21
Ema, Tásler 1990: Kráva nebo tráva? -Dikobraz 2/1990. Tásler R. 1990: Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších. - Opera Corcontica 27: 163-165
Tásler R. (1990) : Speleologická expedice "Owen 90". - Geologický průzkum 12/1990.Praha
. Tásler R. (1990) : V jeskyních u protinožců. - Květy 38:18-19. Praha
Tásler R. (1990): Pevnosti z roku 1938. - Krkonoše 1991/1:19
Tásler R. (1991): Brambory, foto. - Krkonošské noviny 11/6,1991
Tásler R. (1991) : Do hlubin obřího dolu. - Krkonošské noviny 34:3/22.8.1991/ Trutnov
Tásler R. (1991) : Owen 90 - Nový Zéland. -Sborník Speleofóra 1991:12-23. Brno
Tásler R. (1991) : Speleologická expedice "Owen 90". -Geologický průzkum 11:335-337. Praha

Tásler R., a kol 1991: Owen 1990, zpráva o speleologické expedici na Nový Zéland- Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou.

Tásler R. (1991): Z Krkonoš až na konec světa: Do novozélandských Alp. - Krkonoše 1991/6:26-27
Tásler R. (1991): Krápníky ve štole. - Krkonoše 1991/7:20
Tásler R. (1991): Jak vznikají jeskyně. - Krkonoše 1991/7:20
Tásler R. 1991: Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve Východních Krkonoších. - Opera Corcontica 28: 143-147. Praha
Tásler R. (1991): Trucovna . -Krkonoše 9/1991:3
Tásler R. (1991): Vápencový kaňon. - Krkonoše 6/1991(XXIV):28
Tásler R. (1991): Celní jeskyně. - Krkonošské noviny 14.2.1991
Tásler R. (1992): Symbióza. -Krkonoše 5/1992:20
Tásler R. (1992): Medvědí jeskyně. - Krkonoše 1992/4:20
Tásler R. (1992): Vodní deficit. - Krkonoše 1992/5:20
Tásler R. (1992): Oprava mostu ve Svobodě nad Úpou. - Krkonošské noviny 22.10.92,86(2) 1992
Tásler R. (1992) : Novozélandská Bohemia. -Ahoj na sobotu 32:12-13. Praha
Havlíček D., Tásler R. (1992) : Owen 90 - New Zealand. - Caves and Caving 58:22-25. London
Tásler R. 1992: Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti základní organizace 5-02 "Albeřice" České speleologické činnosti za období 1987-1990. - Opera Corcontica 29:171-175. Vrchlabí
Tásler R. (1992): Krystaly křemene. - Krkonoše 1992/5:20
Tásler R., Loskot p. (1993) : Přehled krasových jevů a jejich průzkum ve východních Krkonoších. In: Kras Sudet, sborník IV sympozia o krasu krkonošsko-jesenické soustavy, ČSS, Praha
Tásler R. (1992): Zářezy svážnic. - Krkonoše 1992/6:20
Tásler R. (1992): Krasové kanály a dutiny. - Krkonoše 1992/10:21
Tásler, R. 1993: Vývoj jeskyně Trucovna. -In.: Řehák, J. ed.: Kras Sudet, pp.24-27, Knihovna České speleologické společnosti, svazek 24. Praha
Tásler R. (1993) : Splněný sen albeřických jeskyňářů. - Lidé a Země 9:548-553. Praha
Tásler R. (1993) : V podzemí Nového Zélandu. - Veselý Výlet 2/93:24-25. Horní Maršov
Tásler R. (1993): Bavorský křemenný val. - L+Z 42/1993:634
Tásler R. (1993): Kamenný nábytek. - VTM 2/1993
Tásler R. (1993): Nejen nákupy. - VTM 4/93:51
Tásler R. (1993): V podzemí Nové Paky. - Krkonoše 4/93:30
Tásler R. (1993): Malé vodní elektrárny. - Krkonoše 1/1993:30
Tásler R. (1993): Zbytky po dolování. - Krkonoše 1993/2:30
Tásler R. (1993) : Užitečně ztrávená sobota. Česká speleologická spol., Speleo 10:54-55, Praha
Tásler R. (1993): Skalní výchoz ve Vodovodním údolí. -Krkonoše 1993/7:30
Tásler R. (1993): Přesný zásah. -Krkonoše 1/1993:?
Tásler R. (1993): Jak jsme hledali na Rýchorách zlato. - Krkonoše 1993/11:16-17
Tásler R. (1994) : Poklička. -Veselý Výlet 6/94:26. Horní Maršov
Tásler R. (1995) : Bohemia na Novém Zélandu. - Krkonoše 3/95:28-29. Vrchlabí
Tásler R. (1995) : V novozélandské Bohemii. - Lidé a Země 3/95:164-167. Praha
Tásler R. (1995) : Bohemia je na Novém Zélandu. - Ahoj na sobotu 9/95:8-9. Praha
Tásler R. (1995) : Svítící krápníky. - Speleo --- . Česká speleologická spol. Praha
Tásler R. (1995) : Novozélandská jeskyně Bohemia. - Vesmír 5/1995 : 338-343. Vesmír s.r.o., Praha
Tásler R. (1995): Zajímavý objev. - Krkonoše 1995/5:27
Tásler R. (1995) : Owen 94 - Nový Zéland. - Sborník Speleofora 1995:35-36. Brno
Milka D., Tásler R. (1995) : Karsologické posouzení ložiska vápnitých dolomitů Horní Lánov. - Česká speleologická spol., Svět v podzemí 36-37. Praha
Tásler R. (1995) : Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších. - Opera Corcontica 32:89-98. Vrchlabí
Tásler R.(1995): Piskoří skála-zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou. Svět v podzemí- sborník příspěvků z 1. národního speleologického kongesu ČSS. Praha
Tásler R. (1995): Tajemství těžby. - Krkonoše 1995/5:27
Tásler R. (1995): Vysoká voda. - Krkonoše 1995/5:27
Tásler R. (1995): Podzemní jezera Albeřické jeskyně. - Krkonoše 1995/8:28-29
Tásler R. 1995: Zajímavosti, Herlíkovické štoly. - Krkonoše 9/1995:27
Tásler R. (1995): Albeřický lom. - Krkonoše 1995/10:27
Tásler R. (1995): Důlní štoly. - Krkonoše 1995/11:27
Tásler R. (1996) : Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou. Sborník Hornická Příbram ve vědě a technice. Příbram
Tásler R. (1996): Rýchorské krápníky. - Krkonoše 2/96:28-29. Vrchlabí
Tásler R.(1996): Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika. Sborník Montanisticko geologické nadace Terra 2:48-52. Zlaté Hory
Tásler R. (1996) : Objevování Celní jeskyně. Krkonoše 9:28-29.Vrchlabí
Tásler R. (1996) : Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl - díl druhý. Jiskra 51(7-8):4-4. VÚD, Trutnov
Tásler R. (1996) : Světový úspěch českých jeskyňářů. -Koktejl 9/96 : 76-85. Czech Press, Ústí nad Labem
Tásler R. (1996): Průzkum v Obřím dole. - Krkonoše 1996/6:23
Tásler R. (1996): objevování Celní jeskyně. - Krkonoše 1996/9:28-29
Tásler R. (1996) : New explorations in Bohemia Cave. -International Caver 17:13-16. Swindon
Loskot P,Ouhrabka V, Tásler R. (1997) : Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší. In: Příroda 9:6-21. Praha
Tásler R. (1997): Lysečinský závrt. - Česká speleologická společnost, Sborník Speleofóra 16:25-26, Praha
Tásler R. (1997) : Ledové šílenství. Koktejl 4/VI :178-182. Czech Press, Ústí nad Labem
Tásler R. (1997) : Expedition Owen 97. In : Bosák.P.: Czech Speleological Society 1993-1997.: 30-33. Praha
Tásler R. (1997) : Historické důlní dílo Berghaus v Krkonoších. - Česká speleologická společnost, Speleo 24:54-56, Praha
Tásler R. (1997) : Tajemství Albeřické jeskyně - nevyřešeno. 12/VI :108-114. Czech Press, Ústí nad Labem
Tásler R. (1997) : Owenská záhada. Speleo 25:72-73. Česká speleologická spol. Praha
. Tásler R. (1997) : Owen "97 Expedition. International Caver 21:42-42.Aven International Publ., Swindon
Tásler R. (1997) : Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích. - Česká speleologická společnost, Speleo 25 : 8-12, Praha
Tásler R. (1997) : Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích. -Opera Corcontica 34:167-174. Vrchlabí
Tásler R. (1998) : Arthur´s Pass National Park. Lidé a Země 3(47) : 166-169. Mladá Fronta, Praha
Tásler R. (1998) : Expedice "Owen 97", Nový Zéland. Sborník Speleofórum XVII : 33-36. Česká speleologická sp. Praha
Tásler R. (1998) : Krátký výlet pod Krn. - Speleo 26:31-32. Česká spleologická sp. Praha
Tásler R. (1998) : Historické dobývky v Herlíkovických štolách. - Speleo 27:27-31. Česká spleologická sp. Praha
Tásler R. (1998) : Pískovcový tunel. - Speleo 27:59-60. Česká spleologická sp. Praha
Tásler R. (1998) : Hrdina ze Slintavce. - Speleo 27:60-60. Česká spleologická sp. Praha
Tásler R. (1999) : Národní park Walls of Jerusalem. - Lidé a Země 2(48) : 117-121. Mladá Fronta, Praha
Tásler R., Cílek V. (1999) : Výzdoba obřích dómů jeskyně Bohemia na Novém Zélandu - největší aragonitová jeskyně světa ? - sborník Speleofórum ´99, XVIII : 35-41. Praha
Tásler R. (1999) : Východní pobřeží Tasmánie. - Lidé a Země 8(48)/1999 : 499-501. Mladá Fronta. Praha
Tásler R., Tomášek J. (1999) : Geologie obřích dómů jeskyně Bohemia na Novém Zélandu. - II. národní speleologický kongres - abstrakta : 36-39. Česká speleologická společnost, Jedovnice
Havlíček D., Tásler R. (1999) : Chemie krasových vod v systému jeskyně Bohemia (Mt. Owen, Nový Zéland). - II. národní speleologický kongres - abstrakta : 7-10. Česká speleologická společnost, Jedovnice
TÁSLER R. (1999) : Tajemství Obřího dolu - 1. -Krkonoše 11/99:24-25. Správa KRNAP, Vrchlabí
TÁSLER R. (1999) : Na prahu dalších objevů. - Koktejl 9/1999 : 40-46, Czech Press, Ústí nad Labem
DVOŘÁK J., TÁSLER R. (1999) : Jak jsme začínali aneb 25 speleologické skupiny "Albeřice". -Speleo 28/99 : 64-65. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (1999) : Povzbuzení od dědečka.-Speleo 28/99 :68-69. Spravodaj České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (1999) : Znovu pod Krnem. -Speleo 29/99 : 36-37. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (1999) : Historická dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem ve Východních Krkonoších. -Opera Corcontica 36:25-33. Vrchlabí
TÁSLER R. (1999) : Podzemní chodby v Korunních hradbách v Josefově a jeskynní perly. -Speleo 29/99 : 24-26. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (2000) : Josefovské podzemí. - Lidé a Země 4(49)/2000 : 242-245. Mladá Fronta. Praha
TÁSLER R. (2000) : Krn 99. - sborník Speleofórum 2000, XIX : 58-59. Praha. TÁSLER R. (2000) : Jeskyně Bohemia. - Krkonoše 6/2000 : 33. Správa KRNAP, Vrchlabí
TÁSLER R. (2000) : Tajemství Obřího dolu - 2. - Krkonoše 7/2000: 24-25. Správa KRNAP, Vrchlabí
TÁSLER R. (2000) : Josefovské podzemí. - Lidé a Země 4(49)/2000 : 242-245. Mladá Fronta. Praha
TÁSLER, R. (2000) : Dart River. - Lidé a Země 8(49)/2000 : 486-492. Mladá Fronta. Praha
TÁSLER R. (2000) : Výpravy do krasové oblasti Owen na Novém Zélandu v číslech. - Speleo 30/2000 : 13-14. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (2000) : Záhada pod Krakonošovou zahrádkou -Krkonoše 11/2000: 13. Správa KRNAP, Vrchlabí
TÁSLER R. (2000) : Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších. -Terra 2000, sborník montanisticko-geologického nadačního fondu, Jeseník
TÁSLER R. :(2000) : Výprava do Slovinska - Utor 2000. -Speleo 31/2000 : 7-12. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (2000) : Největší aragonitová jeskyně světa. -Koktejl 12/2000 : 116-118. Czech Press, Ústí nad Labem
TÁSLER R. (2001) : Zemětřesení v Julských Alpách v roce 1998. - Estavela 5/2000 : 46. Sdružení Estavela
TÁSLER R. (2001) : Tajemství Obřího dolu - 4. -Krkonoše 2/2001: 16-17. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R., Novotná J., (2001) : Owen 2000 - Nový Zéland. -sborník Speleofórum 2001, XX : 65-68. Praha
Tásler R. (2001) : Tajemství Obřího dolu - 5. Za nejstarší těžbou. -Krkonoše 8/2001: 16-17. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2001) : Nález neznámých montánních děl pod Krakonošovou zahrádkou v Obřím dole v Krkonoších. -Speleo 33/2001 : 5-7. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2001) : Tahové trhliny ve štolách v Temném dole v Krkonoších. -Speleo 33/2001 : 7-8. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2001) : Skippers Canyon na Novém Zélandu. - Lidé a Země 9(50)/2001 : 524-527. Mladá Fronta. Praha
Tásler R. (2002) : Tajemství Obřího dolu - 6. -Krkonoše 2/2002: 24-25. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. 2002: Zajímavosti - Vosy jeskyňářky. -Krkonoše 5/2002:41
Tásler R. 2002: Zajímavosti - Výkopy odhalují geologickou stavbu Krkonoš. - Krkonoše 7/2002:41
Tásler R. (2002) : Průzkum důlního díla Barrandov ve Velké Úpě v Krkonoších. -Speleo 34/2002 : 25-27. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2002) : Nejvýše položené historické podzemí v Česku ? -Speleo 34/2002 : 50-51. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2002) : Důlní díla Kovárna a Helena v Obřím dole v Krkonoších. -sborník Speleofórum 2002, XXI : 40-44. ISSN 1211-8397. Praha
Tásler R., Cílek V., Hercman H. (2001) : Speleothem decoration of giant domes in Bohemia Cave (new Zealand). - Cave and Karst Science Vol.28, No.3, Decmber 2001: 113-120. Transactions of British Cave Research Association. Buxton,UK
Tásler R. (2002) : Ponor v Zeleném dole. -Krkonoše 10/2002: 41. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2002) : Julské Alpy "2001". -Sborník České speleologické společnosti 35/2002 : 14-17. Praha
Tásler R. (2002) : Tajemství Obřího dolu - 7. -Krkonoše 7/2002: 16-17. Správa KRNAP, Vrchlabí
Janák P., Tásler R. (2002) : Chodby pod částí stadionu v Josefově. -Speleo 36/2002 : 22-23. Sborník České speleologické společnosti. Praha

Tásler r. a kol. 2003: Těžba zlata v okolí Svobody nad Úpou. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou. 50 str.

Tásler R. (2003) : Tajemství Obřího dolu - 8. -Krkonoše 2/2003 :20-22. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2003) : Josefovská kanalizace. -sborník Speleofórum 2003, XXII : 39-44. ISSN 1211-8397. Praha
až sem ZZ
Tásler R. (2003) : Julské Alpy 2002. -Speleo 37/2003 : 15-17. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2003) : Štola pod konírnou ve Svobodě nad Úpou. -Speleo 38/2004 : 15-16. Praha
TÁSLER R., NOVOTNÁ J., (2004) : Výprava na Nový Zéland "Owen 2004" -sborník Speleofórum 2004, XXIII : 59-62. Praha
Tásler R. (2003) : Tisíciakrové plato. -Krkonoše 2003/7:41. Správa
Tásler R. (2004) : Krkonošské dolování 1 - Dolní Dvůr. -Krkonoše 5/2004 :22-23. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Vrtulníkem k jezeru Bulmer Lake. -Krkonoše 6/2004 :43-45. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Jeskynní medvěd ve Svobodě nad Úpou. -Krkonoše 7/2004 : 43. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Tisíciakrové plato. -Země světa, březen 2004: 8-12. GeoBohemia, Praha
Janák P., Macháček V., Tásler R. (2004) : Štola Jindřich u Obce Rudník v Podkrkonoší. -Speleo 39/2004 : 17-18. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2004) : Krkonošské dolování - Dobývání v Růžovém dole. -Krkonoše 10/2004 : 20-21. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Kanály pod Josefovem. -Krkonoše 2004/4:4-7. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Krasové dutiny v Latově údolí. -Krkonoše 2004/8:51. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Jeskyně se otevírají. -Krkonoše 2004/10:9. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Thousand Acres Plateau - nová krasová oblast Nového Zélandu ? -3. národní speleologický kongres - sborník referátů 67-68. Česká speleologická společnost, Moravský kras, Sloup.

Tásler R. 2005: Podzemí Obřího dolu. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou. 37 str.

Tásler R. (2005) : Krkonošské dolování 3 - malé štoly. -Krkonoše 5/2005 : 38. Správa KRNAP, Vrchlabí
CIPRO Š., TÁSLER R. (2005) : Skutnik 2004 (Julské Alpy). -sborník Speleofórum 2005, roč.24: 69. Praha
Tásler R. (2005) : Krkonošské dolování 4 - Měď u Rudníku. -Krkonoše 9/2005 : 38-39. Správa KRNAP, Vrchlabí

Tásler R (2005) : Hory Nového Zélandu. in : Šlégl J. ( 2005) : Světová pohoří - Afrika, Austrálie a Oceánie. - Euromedia Group, k.s. Praha

P.JANÁK, R.TÁSLER (2005) : Důl Svatá Trojice u Godrových domků v Krkonoších. -Speleo 41/2004 : 29-31. Sborník České speleologické společnosti. Praha
R.TÁSLER (2005) : Tunel do Zakenu. -Speleo 41/2004 : 48-50. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R.(2005) : Jak lézt, respektive raději nelézt do důlních děl. -Speleo 41/2004 : 35-38. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2005) : Historický důl Kovárna opět otevřen. -Krkonoše 6/2005:9. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2006) : Krkonošské dolování 5 - Velká Úpa. -Krkonoše 5/2006 : 20-21. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2006) : Krkonošské dolování 6 - Měď v Horní Kalné. -Krkonoše 11/2006 : 20-21. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2006): Třetí rok v nitru Sněžky. -Krkonoše 2006/6:9
Tásler R. (2006): Krkonošské dolování 6, Měď v Horní Kalné. -Krkonoše 2006/11:20-21
Tásler R. (2007) : Krkonošské dolování 7 - Dolování zlata na Rýchorách. -Krkonoše 7/2007 : 20-21. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R.(2007) : Havarijní stav podzemních chodeb v korunních hradbách v Josefově. - Speleoforum 2007, roč. 26: 23-24. ISSN 1211-8397

.

Tásler R. a kol. 2008: Povídky z Obřího dolu. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou. 32 str.

Tásler R. (2008) : Krkonošské dolování 8 - Jiřský příkop - Krkonoše 3/2008 : 20-21. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2008) : Jak se zkoumají jeskyně. In.: Štojsová A. : Současný vědecký výzkum v Krkonoších. Sdružení Člověk a Krkonoše, Vrchlabí. ISBN 978-80-86418-65-0
Tásler R. (2008): Tepui 2007 speleologická expedice na stolovou horu Chimanta. -Krkonoše 2008/7:44-47
Tásler R .(2009) : Černý Důl - Krkonošské dolování 9. - Krkonoše 3/2009:4-9. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R.:(2010) : Krkonošské dolování - Pod Žacléřskými Boudami. -Krkonoše Jizerské hory XLIII 1/10. Vrchlabí
TÁSLER R. (2010) : Je v Černém dole v Krkonoších ukrytý jeskynní systém? - Česká speleologická společnost, Sborník Speleo 54:9-11, Praha
Tásler R., Janák P. (2010) : Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších. - Minerál 2/2010: 124-130, české Budějovice, ISSN 1213-0710
Janák P., Tásler P, Tásler R.: Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole. - Minerál 2/2010: 176-186, české Budějovice, ISSN 1213-0710
Tásler R.:(2010) : Krkonošské dolování 11 - Doly Václav a Jiří v Obřím dole. - Krkonoše Jizerské hory 8/10: 48-50. Vrchlabí
Tásler R.:(2010) : Krkonošské dolování 12 - Žabiny. - Krkonoše Jizerské hory 12/10: 16-17. Vrchlabí
Tásler R.: (2011) : Výsledky průzkumu jeskyní v oblasti "Grad", Krnsko pogorje, Julské Alpy. - Sborník Speleoforum 2011, 30: 90-92. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
TÁSLER R.(2011): Projekt "Podzemí Krkonoš" a důl Kovárna pod Sněžkou. -Speleo 57/2011 : 33-35. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R.(2011): Návod na psaní zpráv o činnosti ZO ČSS. - Speleo 57/2011 : 7-8. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R.(2011): Sklad jeskynní dokumentace. -Speleo 58/2011 : 3-4. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R.(2011): Pekelská jeskyně. -Speleo 58/2011 : 12-14. Sborník České speleologické společnosti. Praha

Tásler R. a kol. 2012: Historický důl Kovárna pod Sněžkou. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou. 24 str.

Tásler R.(2012) : Krkonošské dolování 13 - Svatý Petr. -Krkonoše Jizerské hory 1/2012: 20-21. Vrchlabí
Tásler R.(2012) : Krkonošské dolování 14 - Sázení ohněm. -Krkonoše Jizerské hory 7/2012: 20-21. Vrchlabí
TÁSLER R.(2012): Nález limonitu z Albeřické jeskyně. -Speleo 60/2012 : 38 - 39. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. 2012: Přehled existujících důlních děl a montánních tvaru a průřez historií dobývání rud a průzkumných prací v Obřím dole (východní Krkonoše). Opera Corcontica 49: 31-54
Pauliš P,Tásler R,Jebavá I., Fediuk F. 2012: Hydroxylapatit z Medvědí jeskyně u Horního Maršova. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 2012. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online)
Tásler R.(2013) : Krkonošské dolování 15 - Herlíkovické štoly. -Krkonoše Jizerské hory 2/2013: 12-14. Vrchlabí
Tásler R. 2013: ZO ČSS 5-02 Albeřice. In. Zpráva o činnosti o činnosti České speleologické společnosti za období 2009-2012. -Speleo 61/2013 : 79-83. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Radko Tásler, Pavel Cibulka,Miloš Novotný 2013: Výsledky průzkumu "Tisícakrového plata" v pohoří Matiri Range, Kahurangi N. P., Nový Zéland. - Sborník Speleoforum 2013, 60-65. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
Tásler R. 2013: "Albeřice" slaví 40 let od svého založení. -Speleo 63/2013 : 103-104. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Čermák S., Tásler R., 2013: Medvědi jeskyně ve vychodnich Krkonošich (Česka republika), předběžna zprava. - Opera Corcontica 50: 227-233
Tásler R. 2013: Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni. - Opera Corcontica 50: 223-226
Tásler R. 2013: Voda a kamení. - Krkonoše, Jizerské hory, 9:14-15
Tásler R. 2014: Krkonošské dolování 16. Střelný prach. -Krkonoše, Jizerské hory 1:14-15
Tásler R. 2014: Ledová krajka. -Krkonoše, Jizerské hory 2/2014:42
Tásler R. 2014: Vývěr Úpy. -Krkonoše, Jizerské hory 3/2014:42
Tásler R. 2014: Velká voda v podzemí. -Krkonoše, Jizerské hory 4/2014:39
Tásler R. 2014: Co odhalila voda. -Krkonoše, Jizerské hory 6/2014:18-19
Tásler R. 2014: Nejvýše položená díla v Obřím dole. -Speleo 64/2014:47-51. ISSN 1213-4724
Tásler R. 2014: Medvědí jeskyně ve Svobodě nad Úpou. - Sborník Speleoforum 2014, 60-67. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
Tásler R. 2014: Jak je stará Kovárna (krkonošské dolování 17). - Krkonoše, Jizerské hory 10/2014:38-41. Vrchlabí
Kurfiřt R., Tásler R. 2014: Produkce mědi a arzeniku v Riesenhainské huti v Peci pod Sněžkou v letech 1828-1868. Opera Corcontica 51: 69-84. Tásler R. (2015): Sádrovec na haldě dolu Helena. -Krkonoše 2/2015:15
Tásler R. (2015): Břidlice na Kutné. - Krkonoše 3/2015:21
Tásler R. 2015: Probádaná mura. - Krkonoše 4/2015:15
Tásler R. 2015: Hydrologická situace Albeřické jeskyně v Krkonoších. - Sborník Speleoforum 2015/34, 35-37. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
Tásler R. 2015: Jeskyně v metamorfovaných nekarbonátových břidlicích Krkonoš. -Speleo 66/2015:30-34. ISSN 1213-4724
Tásler R. 2015: Skalní výchoz v Úpě. -Krkonoše 7/2015:42
Tásler R. 2015: Jeskyně Bohemia na Novém Zélandu. - Svobodaforum 788, září 2015. Svoboda nad Úpou
Tásler R. 2016: Sedimenty v Celní jeskyni. - Krkonoše 2/2016:2
Tásler R. 2016: Význam krkonošských důlních děl. - Krkonoše 2/2016:38-39
Novotná J., Řehák J.,Tásler R. 2016: Jeskyně Bohemia (Nový Zéland) - 25 let od jejího objevu. - Sborník Speleoforum 2016, 82-85. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
Pašava J., Veselovský F., Dobeš P., Hauzová E., Ackerman L., Tásler R., 2016: Nové poznatky ze studia mineralogie, fluidních inkluzí a izotopů síry v rudách skarnového ložiska v Obřím dole. - Geoscience Research Report, Czech Geological Survey, Prague, Vol. 49/2016:47-52. ISSN 0514-8057
TÁSLER R. 2016: Geologie karbonátových těles Albeřic a Suchého dolu v Krkonoších a přehled krasových jevů na ně vázaných. Opera Corcontica 53: 125-148
Tásler R. 2016: Rekordně nízký stav vody v Albeřické jeskyni. - Krkonoše/Jizerské hory 11/2016:42, Vrchlabí
Tásler R. 2016: Obří díra. - Krkonoš/Jizerské hory 11/2016:46. Vrchlabí
Tásler R. 2017: Obval u Vesny. - Krkonoš/Jizerské hory 2/2017:42. Vrchlabí
Tásler R. 2017: Cesta za malý sifon v Albeřické jeskyni. - Krkonoše/Jizerské hory 5/2017:22-24, Vrchlabí
Tásler R. 2017: Geneze obřích dómů v jeskyni Bohemia na Novém Zélandu. - Sborník Speleoforum 2017, 75-79. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
Tásler R. 2017: Struska ze Zlaté Panny. - Krkonoše/Jizerské hory 4/2017:42, Vrchlabí
Tásler R. 2017: Opilecká jeskyně - nové prostory v Albeřické jeskyni. -Speleo 72/2017:4-7. ISSN 1213-4724
František Veselovský1 & Lukáš Ackerman1,2 & Jan Pašava1 & Karel Žák2 & Eva Haluzová2 & Robert A. Creaser3 & Petr Dobeš1 & Vojtěch Erban1 & Radko Tásler4 2017: Multiphase formation of the Obří důl polymetallic skarn deposit, West Sudetes, Bohemian Massif: geochemistry and Re-Os dating of sulfide mineralization. - Miner Deposita, DOI 10.1007/s00126-017-0766-0
Tásler R. 2018: Novodobá historie důlního díla Kovárna aneb co bude dál? - Krkonoše/Jizerské hory 1/2018: 20-22, Vrchlabí
Tásler R. 2017: Celní jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších. - Opera Corcontica 54: 169-189
Tásler R. 2018: Vývrty u Dolního Úpského vodopádu. - Krkonoše/Jizerské hory 2/2018: 42, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Zával v Albeřické jeskyni. - Krkonoše/Jizerské hory 3/2018: 49, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Sněžka, horninová královna. - Krkonoše/Jizerské hory 5/2018: 22-23,44, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Výzkum krasu Krkonoš. - Krkonoše/Jizerské hory 5/2018: 14, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Jeskyně Liška II. - Krkonoše/Jizerské hory 4/2018: 42, Vrchlabí
Kalenda P., Tengler R., Tásler R. 2018: Horní Albeřice - georadarové měření. - Sborník Speleoforum 2018, 30-32. Česká speleologická společnost
Tásler R. 2018: Kde se vzaly rudy v Obřím dole. - Krkonoše/Jizerské hory 8/2018: 22-24, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Špičková technika v Albeřické jeskyni. - Krkonoše/Jizerské hory 9/2018: 5, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Co prozradil malý krápník. - Krkonoše/Jizerské hory 10/2018: 42, Vrchlabí

Reil R., Hančarik J., Horák V., Kubásek M., Pilous V., Šimurda J., Tásler R., Zahradník P., 2018: Pec pod Sněžkou. Putování horským městem od minulosti po současnost. Vydalo Město Pec pod Sněžkou, 255 stran

Tásler R. 2019: Štola Alžběta a krasové dutiny v Černém Dole v Krkonoších. - Sborník Speleoforum 38/2019, 44-47. Česká speleologická společnost

Reil R., Kubásek M., Tásler R., Tichý A., Zahradník A. 2018: Svoboda nad Úpou, nahlédnutí do historie města pod zlatými Rýchorami. - Město Svoboda nad Úpou. 312 stran

Tásler R. 2018: Krkonošský krasový projekt. . - Speleo 75/2018:9-12. ISSN 1213-4724
Tásler R. 2019: Znovuobjevení Alžběty. - Krkonoše/Jizerské hory 9/2019: 10-12, Vrchlabí
Tásler R. 2019: Albeřická jeskyně v 3D. - Speleo 76/2019:4-6. ISSN 1213-4724
Tásler R. 2019: Čerpací zkouška. - Krkonoše/Jizerské hory 8/2019: 21, Vrchlabí
Tásler R. 2019: Čerpací zkouška. - Svobodafórum XXX/č. 832, září 2019
Tásler R. 2019: Výzkum Medvědí jeskyně - nové poznatky. - Svobodaforum, XXX. ročník / číslo 834 / listopad 2019
Tásler R. 2019: Horní Lysečiny a Zlatý lev. - Krkonoše/Jizerské hory 12/2019: 21, Vrchlabí
Tásler R. 2020: Stalagmit. - Krkonoše/Jizerské hory 1/2020: 23, Vrchlabí
Tásler R. 2020: Vodovodní jeskyně. - Krkonoše/Jizerské hory 2/2020: 19, Vrchlabí

Tásler R., a kol 199?: Josefovská kanalizace. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  29.6.2020