logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

  SEZNAM PUBLIKACÍ

Publikované články a zprávy s naším autorstvím nebo spoluautorstvím. Tučně jsou vyznačeny samostatné knižní publikace.

Tásler R. (1977): Dopisy - dotazy - odpovědi. - Krkonoše 1977/5
Tásler R. (1978): Propad. - Krkonoše 1978/12:22
Tásler R. (1981): Současný stav výzkumu krasu východních Krkonoš. - Opera Corcontica 18:183-188. Praha
Tásler R. (1975): Objev nové jeskyně v Horních Albeřicích. - Krkonoše 2/1975:7. Vrchlabí
Tásler R. (1978): Jeskyně Vývěrka. - Krkonoše 7/1978:24. Vrchlabí
Tásler R. (1978): Nové objevy v Albeřicích. - Krkonoše 3/1978:21. Vrchlabí
Tásler R. (1979): Pastevecká chodba. - Krkonoše 1/1979
Tásler R. (1979): Souboj s podzemím. - Krkonoše 7/1979:31. Vrchlabí
Tásler R. (1980): Krakonošova jeskyně v Horních Albeřicích. - Československý kras 30:109-111. Praha
Tásler R. (1980): Potíže s vodou. - Krkonoše 12/1980:22. Vrchlabí
Tásler R. (1981): Vápencová čočka..
Tásler. R (1981): Propast v Albeřicích. - Krkonoše 1981/1:23. Vrchlabí
Tásler. R (1981): Ledová výzdoba v albeřické jeskyni. - Krkonoše 1982/2:22. Vrchlabí
Tásler. R (1981): Albeřická jeskyně. - Krkonoše 1982/7:22. Vrchlabí
Tásler. R (1982): Krasový propad. - Krkonoše 1982/9:22. Vrchlabí
Tásler R. (1981): Jeskyně ve východních Krkonoších. - Lidé a země 8/1981. Praha
Tásler R. (??): Zpráva o průzkumu jeskyně Trucovna. - Československý kras ??: 120-122. Praha
Tásler R. (1982): Kras ve východních Krkonoších. - Geologický průzkum 5/1982 (24): Praha SNTL
Tásler R. (1984): Podzemní krasové dutiny. - Krkonoše 5/1984
Tásler R. (1984): Zpráva o průzkumu jeskyně Vývěrka. - Český kras X:68-72. Beroun
Tásler R. (1985): Mastný flek, Krkonoše 11/1985
Tásler R. (1985): Trucovna. - Krkonoše 6/1985:29
Tásler R. (1985): Albeřická jeskyně. - Krkonoše 1985/7:28
Tásler R. (1985): Nová jeskyně. - Krkonoše 1985/10:28
Tásler R. (1985): Mastný flek. - Krkonoše 1985/11:28
Tásler R. (1985): Stoletá známá. - Krkonoše 1986/7:29
Tásler R. (1985): Nová jeskyně ve východních Krkonoších. - Geologický průzkum 12/1985. Praha
Tásler R. (1986): Kras v okolí Skutniku v Julských Alpách. Zborník Speleoforum 1986 :26-31. Česká speleologická sp. Brno
Tásler R. (1986): Nová jeskyně ve východních Krkonoších. - Památky a příroda 7/1986:424-425. Praha
Tásler R. (1986): Sintrové hrázky. - Krkonoše 12/86:28
Tásler R. (1986): Jen málokterá … - Krkonoše 10/86
Tásler R. (1986): Miniaturní sintrové záclonky. - Krkonoše 10/86:28
Tásler R. (1986): Co ukrývá Trucovna. - Krkonoše 1986/8:25
Tásler R. (1986): Sublimační tvary ledových krápníků. - Krkonoše 11986/11:28
Tásler R. (1987): Plazivky. - Krkonoše 2/1987:28
Tásler R. (1987): Jeskynní perly. - Krkonoše 3/1987:29
Tásler R. (1987): Nová jeskyně v Krkonoších. - Lidé a země 2/1987:86. Praha
Tásler R. (1987): Krkonošské vápence. - Krkonoše 1987/1:8-9
Tásler R. (1987): Plazivky. - Krkonoše 1987/2:28 Tásler R. (1987): Propsat v Celní jeskyni. - Krkonoše 1/1987:28
Tásler R. (1987): Jeskyně Trucovna ve Východních Krkonoších. - Opera Corcontica 24: 5-14. Praha

Tásler. R., a kol 1987: Tasmania 1987, zpráva o speleologické expedici. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou.

Tásler R. (1988): Z Krkonoš až na konec světa: Za jeskyněmi k protinožcům. - Krkonoše 1988/5:26-28
Tásler R. (1988): Jeskyně Hříběcí v Krkonoších. - Opera Corcontica 25: 7-12. Praha
Tásler R. (1988) : Kras v okolí Skutniku v Julských Alpách. Československý kras 39 : 87-98. Praha
Tásler R. (1988): Vápenec a voda. - Krkonoše 7/1988:3-4. Vrchlabí
Tásler R. (1988) : Poročilo o raziskavi v okoloci Skutnika in Grive pod Krnom. - Naše jame 30 : 45-53. Ljubljana
Tásler R. (1988): Lavina na Lysečinách. - Krkonoše 1988/12:21. Vrchlabí
Tásler R. (1989): Historické důlní dílo. - Krkonoše 1989/12:20. Vrchlabí
Tásler R. (1989): Sintrové formy. - Krkonoše 1989/9:20. Vrchlabí
Tásler R. (1989): Technika v podzemí. - Krkonoše 2/1989:20
Tásler R. (1989): Řícení skal. - Krkonoše 11/1989:20

Tásler a kol. (1989): 100 let Albeřické jeskyně - 15 let speleologické skupiny Albeřice. - vydala ČSS ZO 5-02, Trutnov. 16 stran.

Tásler R. (1989): Tajemství podzemních jezer. - Krkonoše 1989/12:3-5
Tásler R. (1990): Krkonošské jeskyně. - Krkonoše 1990/4:21
Ema, Tásler 1990: Kráva nebo tráva? -Dikobraz 2/1990. Tásler R. (1990): Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších. - Opera Corcontica 27: 163-165
Tásler R. (1990): Speleologická expedice "Owen 90". - Geologický průzkum 12/1990. Praha
Tásler R. (1990): V jeskyních u protinožců. - Květy 38:18-19. Praha
Tásler R. (1990): Pevnosti z roku 1938. - Krkonoše 1991/1:19
Tásler R. (1991): Brambory, foto. - Krkonošské noviny 11/6,1991
Tásler R. (1991): Do hlubin obřího dolu. - Krkonošské noviny 34:3/22.8.1991/ Trutnov
Tásler R. (1991): Owen 90 - Nový Zéland. -Sborník Speleofóra 1991:12-23. Brno
Tásler R. (1991): Speleologická expedice "Owen 90". -Geologický průzkum 11:335-337. Praha

Tásler R., a kol 1991: Owen 1990, zpráva o speleologické expedici na Nový Zéland- Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou.

Tásler R. (1991): Z Krkonoš až na konec světa: Do novozélandských Alp. - Krkonoše 1991/6:26-27
Tásler R. (1991): Krápníky ve štole. - Krkonoše 1991/7:20
Tásler R. (1991): Jak vznikají jeskyně. - Krkonoše 1991/7:20
Tásler R. (1991): Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve Východních Krkonoších. - Opera Corcontica 28: 143-147. Praha
Tásler R. (1991): Trucovna . -Krkonoše 9/1991:3
Tásler R. (1991): Vápencový kaňon. - Krkonoše 6/1991(XXIV):28
Tásler R. (1991): Celní jeskyně. - Krkonošské noviny 14.2.1991
Tásler R. (1992): Symbióza. -Krkonoše 5/1992:20
Tásler R. (1992): Medvědí jeskyně. - Krkonoše 1992/4:20
Tásler R. (1992): Vodní deficit. - Krkonoše 1992/5:20
Tásler R. (1992): Oprava mostu ve Svobodě nad Úpou. - Krkonošské noviny 22.10.92,86(2) 1992
Tásler R. (1992) : Novozélandská Bohemia. -Ahoj na sobotu 32:12-13. Praha
Havlíček D., Tásler R. (1992) : Owen 90 - New Zealand. - Caves and Caving 58:22-25. London
Tásler R. 1992: Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti základní organizace 5-02 "Albeřice" České speleologické činnosti za období 1987-1990. - Opera Corcontica 29:171-175. Vrchlabí
Tásler R. (1992): Krystaly křemene. - Krkonoše 1992/5:20
Tásler R., Loskot p. (1993) : Přehled krasových jevů a jejich průzkum ve východních Krkonoších. In: Kras Sudet, sborník IV sympozia o krasu krkonošsko-jesenické soustavy, ČSS, Praha
Tásler R. (1992): Zářezy svážnic. - Krkonoše 1992/6:20
Tásler R. (1992): Krasové kanály a dutiny. - Krkonoše 1992/10:21
Tásler, R. 1993: Vývoj jeskyně Trucovna. -In.: Řehák, J. ed.: Kras Sudet, pp.24-27, Knihovna České speleologické společnosti, svazek 24. Praha
Tásler R. (1993) : Splněný sen albeřických jeskyňářů. - Lidé a Země 9:548-553. Praha
Tásler R. (1993) : V podzemí Nového Zélandu. - Veselý Výlet 2/93:24-25. Horní Maršov
Tásler R. (1993): Bavorský křemenný val. - L+Z 42/1993:634
Tásler R. (1993): Kamenný nábytek. - VTM 2/1993
Tásler R. (1993): Nejen nákupy. - VTM 4/93:51
Tásler R. (1993): V podzemí Nové Paky. - Krkonoše 4/93:30
Tásler R. (1993): Malé vodní elektrárny. - Krkonoše 1/1993:30
Tásler R. (1993): Zbytky po dolování. - Krkonoše 1993/2:30
Tásler R. (1993) : Užitečně ztrávená sobota. Česká speleologická spol., Speleo 10:54-55, Praha
Tásler R. (1993): Skalní výchoz ve Vodovodním údolí. -Krkonoše 1993/7:30
Tásler R. (1993): Přesný zásah. -Krkonoše 1/1993:?
Tásler R. (1993): Jak jsme hledali na Rýchorách zlato. - Krkonoše 1993/11:16-17
Tásler R. (1994) : Poklička. -Veselý Výlet 6/94:26. Horní Maršov
Tásler R. (1995) : Bohemia na Novém Zélandu. - Krkonoše 3/95:28-29. Vrchlabí
Tásler R. (1995) : V novozélandské Bohemii. - Lidé a Země 3/95:164-167. Praha
Tásler R. (1995) : Bohemia je na Novém Zélandu. - Ahoj na sobotu 9/95:8-9. Praha
Tásler R. (1995) : Svítící krápníky. - Speleo --- . Česká speleologická spol. Praha
Tásler R. (1995) : Novozélandská jeskyně Bohemia. - Vesmír 5/1995 : 338-343. Vesmír s.r.o., Praha
Tásler R. (1995): Zajímavý objev. - Krkonoše 1995/5:27
Tásler R. (1995) : Owen 94 - Nový Zéland. - Sborník Speleofora 1995:35-36. Brno
Milka D., Tásler R. (1995) : Karsologické posouzení ložiska vápnitých dolomitů Horní Lánov. - Česká speleologická spol., Svět v podzemí 36-37. Praha
Tásler R. (1995) : Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších. - Opera Corcontica 32:89-98. Vrchlabí
Tásler R.(1995): Piskoří skála-zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou. Svět v podzemí- sborník příspěvků z 1. národního speleologického kongesu ČSS. Praha
Tásler R. (1995): Tajemství těžby. - Krkonoše 1995/5:27
Tásler R. (1995): Vysoká voda. - Krkonoše 1995/5:27
Tásler R. (1995): Podzemní jezera Albeřické jeskyně. - Krkonoše 1995/8:28-29
Tásler R. (1995): Zajímavosti, Herlíkovické štoly. - Krkonoše 9/1995:27
Tásler R. (1995): Albeřický lom. - Krkonoše 1995/10:27
Tásler R. (1995): Důlní štoly. - Krkonoše 1995/11:27
Tásler R. (1996) : Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou. Sborník Hornická Příbram ve vědě a technice. Příbram
Tásler R. (1996): Rýchorské krápníky. - Krkonoše 2/96:28-29. Vrchlabí
Tásler R.(1996): Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika. Sborník Montanisticko geologické nadace Terra 2:48-52. Zlaté Hory
Tásler R. (1996) : Objevování Celní jeskyně. Krkonoše 9:28-29.Vrchlabí
Tásler R. (1996) : Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl - díl druhý. Jiskra 51(7-8):4-4. VÚD, Trutnov
Tásler R. (1996) : Světový úspěch českých jeskyňářů. -Koktejl 9/96 : 76-85. Czech Press, Ústí nad Labem
Tásler R. (1996): Průzkum v Obřím dole. - Krkonoše 1996/6:23
Tásler R. (1996): objevování Celní jeskyně. - Krkonoše 1996/9:28-29
Tásler R. (1996) : New explorations in Bohemia Cave. -International Caver 17:13-16. Swindon
Loskot P,Ouhrabka V, Tásler R. (1997) : Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší. In: Příroda 9:6-21. Praha
Tásler R. (1997): Lysečinský závrt. - Česká speleologická společnost, Sborník Speleofóra 16:25-26, Praha
Tásler R. (1997) : Ledové šílenství. Koktejl 4/VI :178-182. Czech Press, Ústí nad Labem
Tásler R. (1997) : Expedition Owen 97. In : Bosák.P.: Czech Speleological Society 1993-1997.: 30-33. Praha
Tásler R. (1997) : Historické důlní dílo Berghaus v Krkonoších. - Česká speleologická společnost, Speleo 24:54-56, Praha
Tásler R. (1997) : Tajemství Albeřické jeskyně - nevyřešeno. 12/VI :108-114. Czech Press, Ústí nad Labem
Tásler R. (1997) : Owenská záhada. Speleo 25:72-73. Česká speleologická spol. Praha
Tásler R. (1997) : Owen "97 Expedition. International Caver 21:42-42.Aven International Publ., Swindon
Tásler R. (1997) : Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích. - Česká speleologická společnost, Speleo 25 : 8-12, Praha
Tásler R. (1997) : Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích. -Opera Corcontica 34:167-174. Vrchlabí
Tásler R. (1998) : Arthur´s Pass National Park. Lidé a Země 3(47) : 166-169. Mladá Fronta, Praha
Tásler R. (1998) : Expedice "Owen 97", Nový Zéland. Sborník Speleofórum XVII : 33-36. Česká speleologická sp. Praha
Tásler R. (1998) : Krátký výlet pod Krn. - Speleo 26:31-32. Česká spleologická sp. Praha
Tásler R. (1998) : Historické dobývky v Herlíkovických štolách. - Speleo 27:27-31. Česká spleologická sp. Praha
Tásler R. (1998) : Pískovcový tunel. - Speleo 27:59-60. Česká spleologická sp. Praha
Tásler R. (1998) : Hrdina ze Slintavce. - Speleo 27:60-60. Česká spleologická sp. Praha
Tásler R. (1999) : Národní park Walls of Jerusalem. - Lidé a Země 2(48) : 117-121. Mladá Fronta, Praha
Tásler R., Cílek V. (1999) : Výzdoba obřích dómů jeskyně Bohemia na Novém Zélandu - největší aragonitová jeskyně světa ? - sborník Speleofórum ´99, XVIII : 35-41. Praha
Tásler R. (1999) : Východní pobřeží Tasmánie. - Lidé a Země 8(48)/1999 : 499-501. Mladá Fronta. Praha
Tásler R., Tomášek J. (1999) : Geologie obřích dómů jeskyně Bohemia na Novém Zélandu. - II. národní speleologický kongres - abstrakta : 36-39. Česká speleologická společnost, Jedovnice
Havlíček D., Tásler R. (1999) : Chemie krasových vod v systému jeskyně Bohemia (Mt. Owen, Nový Zéland). - II. národní speleologický kongres - abstrakta : 7-10. Česká speleologická společnost, Jedovnice
TÁSLER R. (1999) : Tajemství Obřího dolu - 1. -Krkonoše 11/99:24-25. Správa KRNAP, Vrchlabí
TÁSLER R. (1999) : Na prahu dalších objevů. - Koktejl 9/1999 : 40-46, Czech Press, Ústí nad Labem
DVOŘÁK J., TÁSLER R. (1999) : Jak jsme začínali aneb 25 speleologické skupiny "Albeřice". -Speleo 28/99 : 64-65. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (1999) : Povzbuzení od dědečka.-Speleo 28/99 :68-69. Spravodaj České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (1999) : Znovu pod Krnem. -Speleo 29/99 : 36-37. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (1999) : Historická dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem ve Východních Krkonoších. -Opera Corcontica 36:25-33. Vrchlabí
TÁSLER R. (1999) : Podzemní chodby v Korunních hradbách v Josefově a jeskynní perly. -Speleo 29/99 : 24-26. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (2000) : Josefovské podzemí. - Lidé a Země 4(49)/2000 : 242-245. Mladá Fronta. Praha
TÁSLER R. (2000) : Krn 99. - sborník Speleofórum 2000, XIX : 58-59. Praha. TÁSLER R. (2000) : Jeskyně Bohemia. - Krkonoše 6/2000 : 33. Správa KRNAP, Vrchlabí
TÁSLER R. (2000) : Tajemství Obřího dolu - 2. - Krkonoše 7/2000: 24-25. Správa KRNAP, Vrchlabí
TÁSLER R. (2000) : Josefovské podzemí. - Lidé a Země 4(49)/2000 : 242-245. Mladá Fronta. Praha
TÁSLER R. (2000) : Dart River. - Lidé a Země 8(49)/2000 : 486-492. Mladá Fronta. Praha
TÁSLER R. (2000) : Výpravy do krasové oblasti Owen na Novém Zélandu v číslech. - Speleo 30/2000 : 13-14. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (2000) : Záhada pod Krakonošovou zahrádkou -Krkonoše 11/2000: 13. Správa KRNAP, Vrchlabí
TÁSLER R. (2000) : Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších. -Terra 2000, sborník montanisticko-geologického nadačního fondu, Jeseník
TÁSLER R. (2000) : Výprava do Slovinska - Utor 2000. -Speleo 31/2000 : 7-12. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (2000) : Největší aragonitová jeskyně světa. -Koktejl 12/2000 : 116-118. Czech Press, Ústí nad Labem
TÁSLER R. (2001) : Zemětřesení v Julských Alpách v roce 1998. - Estavela 5/2000 : 46. Sdružení Estavela
TÁSLER R. (2001) : Tajemství Obřího dolu - 4. -Krkonoše 2/2001: 16-17. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R., Novotná J., (2001) : Owen 2000 - Nový Zéland. -sborník Speleofórum 2001, XX : 65-68. Praha
Tásler R. (2001) : Tajemství Obřího dolu - 5. Za nejstarší těžbou. -Krkonoše 8/2001: 16-17. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2001) : Nález neznámých montánních děl pod Krakonošovou zahrádkou v Obřím dole v Krkonoších. -Speleo 33/2001 : 5-7. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2001) : Tahové trhliny ve štolách v Temném dole v Krkonoších. -Speleo 33/2001 : 7-8. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2001) : Skippers Canyon na Novém Zélandu. - Lidé a Země 9(50)/2001 : 524-527. Mladá Fronta. Praha
Tásler R. (2002) : Tajemství Obřího dolu - 6. -Krkonoše 2/2002: 24-25. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. 2002: Zajímavosti - Vosy jeskyňářky. -Krkonoše 5/2002:41
Tásler R. 2002: Zajímavosti - Výkopy odhalují geologickou stavbu Krkonoš. - Krkonoše 7/2002:41
Tásler R. (2002) : Průzkum důlního díla Barrandov ve Velké Úpě v Krkonoších. -Speleo 34/2002 : 25-27. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2002) : Nejvýše položené historické podzemí v Česku ? -Speleo 34/2002 : 50-51. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2002) : Důlní díla Kovárna a Helena v Obřím dole v Krkonoších. -sborník Speleofórum 2002, XXI : 40-44. ISSN 1211-8397. Praha
Tásler R., Cílek V., Hercman H. (2001) : Speleothem decoration of giant domes in Bohemia Cave (new Zealand). - Cave and Karst Science Vol.28, No.3, Decmber 2001: 113-120. Transactions of British Cave Research Association. Buxton,UK
Tásler R. (2002) : Ponor v Zeleném dole. -Krkonoše 10/2002: 41. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2002) : Julské Alpy "2001". -Sborník České speleologické společnosti 35/2002 : 14-17. Praha
Tásler R. (2002) : Tajemství Obřího dolu - 7. -Krkonoše 7/2002: 16-17. Správa KRNAP, Vrchlabí
Janák P., Tásler R. (2002) : Chodby pod částí stadionu v Josefově. -Speleo 36/2002 : 22-23. Sborník České speleologické společnosti. Praha

Tásler r. a kol. 2003: Těžba zlata v okolí Svobody nad Úpou. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou. 50 str.

Tásler R. (2003) : Tajemství Obřího dolu - 8. -Krkonoše 2/2003 :20-22. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2003) : Josefovská kanalizace. -sborník Speleofórum 2003, XXII : 39-44. ISSN 1211-8397. Praha
až sem ZZ
Tásler R. (2003) : Julské Alpy 2002. -Speleo 37/2003 : 15-17. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2003) : Štola pod konírnou ve Svobodě nad Úpou. -Speleo 38/2004 : 15-16. Praha
TÁSLER R., NOVOTNÁ J., (2004) : Výprava na Nový Zéland "Owen 2004" -sborník Speleofórum 2004, XXIII : 59-62. Praha
Tásler R. (2003) : Tisíciakrové plato. -Krkonoše 2003/7:41. Správa
Tásler R. (2004) : Krkonošské dolování 1 - Dolní Dvůr. -Krkonoše 5/2004 :22-23. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Vrtulníkem k jezeru Bulmer Lake. -Krkonoše 6/2004 :43-45. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Jeskynní medvěd ve Svobodě nad Úpou. -Krkonoše 7/2004 : 43. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Tisíciakrové plato. -Země světa, březen 2004: 8-12. GeoBohemia, Praha
Janák P., Macháček V., Tásler R. (2004) : Štola Jindřich u Obce Rudník v Podkrkonoší. -Speleo 39/2004 : 17-18. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2004) : Krkonošské dolování - Dobývání v Růžovém dole. -Krkonoše 10/2004 : 20-21. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Kanály pod Josefovem. -Krkonoše 2004/4:4-7. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Krasové dutiny v Latově údolí. -Krkonoše 2004/8:51. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Jeskyně se otevírají. -Krkonoše 2004/10:9. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2004) : Thousand Acres Plateau - nová krasová oblast Nového Zélandu ? -3. národní speleologický kongres - sborník referátů 67-68. Česká speleologická společnost, Moravský kras, Sloup.

Tásler R. 2005: Podzemí Obřího dolu. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou. 37 str.

Tásler R. (2005) : Krkonošské dolování 3 - malé štoly. -Krkonoše 5/2005 : 38. Správa KRNAP, Vrchlabí
CIPRO Š., TÁSLER R. (2005) : Skutnik 2004 (Julské Alpy). -sborník Speleofórum 2005, roč.24: 69. Praha
Tásler R. (2005) : Krkonošské dolování 4 - Měď u Rudníku. -Krkonoše 9/2005 : 38-39. Správa KRNAP, Vrchlabí

Tásler R (2005) : Hory Nového Zélandu. in : Šlégl J. ( 2005) : Světová pohoří - Afrika, Austrálie a Oceánie. - Euromedia Group, k.s. Praha

P.JANÁK, R.TÁSLER (2005) : Důl Svatá Trojice u Godrových domků v Krkonoších. -Speleo 41/2004 : 29-31. Sborník České speleologické společnosti. Praha
R.TÁSLER (2005) : Tunel do Zakenu. -Speleo 41/2004 : 48-50. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R.(2005) : Jak lézt, respektive raději nelézt do důlních děl. -Speleo 41/2004 : 35-38. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Tásler R. (2005) : Historický důl Kovárna opět otevřen. -Krkonoše 6/2005:9. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2006) : Krkonošské dolování 5 - Velká Úpa. -Krkonoše 5/2006 : 20-21. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2006) : Krkonošské dolování 6 - Měď v Horní Kalné. -Krkonoše 11/2006 : 20-21. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2006): Třetí rok v nitru Sněžky. -Krkonoše 2006/6:9
Tásler R. (2006): Krkonošské dolování 6, Měď v Horní Kalné. -Krkonoše 2006/11:20-21
Tásler R. (2007) : Krkonošské dolování 7 - Dolování zlata na Rýchorách. -Krkonoše 7/2007 : 20-21. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R.(2007) : Havarijní stav podzemních chodeb v korunních hradbách v Josefově. - Speleoforum 2007, roč. 26: 23-24. ISSN 1211-8397

Tásler R. a kol. 2008: Povídky z Obřího dolu. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou. 32 str.

Tásler R. (2008) : Krkonošské dolování 8 - Jiřský příkop - Krkonoše 3/2008 : 20-21. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2008) : Jak se zkoumají jeskyně. In.: Štojsová A. : Současný vědecký výzkum v Krkonoších. Sdružení Člověk a Krkonoše, Vrchlabí. ISBN 978-80-86418-65-0
Tásler R. (2008): Tepui 2007 speleologická expedice na stolovou horu Chimanta. -Krkonoše 2008/7:44-47
Tásler R .(2009) : Černý Důl - Krkonošské dolování 9. - Krkonoše 3/2009:4-9. Správa KRNAP, Vrchlabí
Tásler R. (2010) : Krkonošské dolování - Pod Žacléřskými Boudami. -Krkonoše Jizerské hory XLIII 1/10. Vrchlabí
TÁSLER R. (2010) : Je v Černém dole v Krkonoších ukrytý jeskynní systém? - Česká speleologická společnost, Sborník Speleo 54:9-11, Praha
Tásler R., Janák P. (2010) : Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších. - Minerál 2/2010: 124-130, české Budějovice, ISSN 1213-0710
Janák P., Tásler P, Tásler R.: Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole. - Minerál 2/2010: 176-186, české Budějovice, ISSN 1213-0710
Tásler R. (2010) : Krkonošské dolování 11 - Doly Václav a Jiří v Obřím dole. - Krkonoše Jizerské hory 8/10: 48-50. Vrchlabí
Tásler R. (2010) : Krkonošské dolování 12 - Žabiny. - Krkonoše Jizerské hory 12/10: 16-17. Vrchlabí
Tásler R. (2011) : Výsledky průzkumu jeskyní v oblasti "Grad", Krnsko pogorje, Julské Alpy. - Sborník Speleoforum 2011, 30: 90-92. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
TÁSLER R.(2011): Projekt "Podzemí Krkonoš" a důl Kovárna pod Sněžkou. -Speleo 57/2011 : 33-35. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (2011): Návod na psaní zpráv o činnosti ZO ČSS. - Speleo 57/2011 : 7-8. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (2011): Sklad jeskynní dokumentace. -Speleo 58/2011 : 3-4. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (2011): Pekelská jeskyně. -Speleo 58/2011 : 12-14. Sborník České speleologické společnosti. Praha

Tásler R. a kol. 2012: Historický důl Kovárna pod Sněžkou. - Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice. Svoboda nad Úpou. 24 str.

Tásler R.(2012) : Krkonošské dolování 13 - Svatý Petr. -Krkonoše Jizerské hory 1/2012: 20-21. Vrchlabí
Tásler R.(2012) : Krkonošské dolování 14 - Sázení ohněm. -Krkonoše Jizerské hory 7/2012: 20-21. Vrchlabí
TÁSLER R. (2012): Nález limonitu z Albeřické jeskyně. -Speleo 60/2012 : 38 - 39. Sborník České speleologické společnosti. Praha
TÁSLER R. (2012): Přehled existujících důlních děl a montánních tvaru a průřez historií dobývání rud a průzkumných prací v Obřím dole (východní Krkonoše). Opera Corcontica 49: 31-54
Pauliš P,Tásler R,Jebavá I., Fediuk F. 2012: Hydroxylapatit z Medvědí jeskyně u Horního Maršova. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 2012. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online)
Tásler R. (2013) : Krkonošské dolování 15 - Herlíkovické štoly. -Krkonoše Jizerské hory 2/2013: 12-14. Vrchlabí
Tásler R. (2013): ZO ČSS 5-02 Albeřice. In. Zpráva o činnosti o činnosti České speleologické společnosti za období 2009-2012. -Speleo 61/2013 : 79-83. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Radko Tásler, Pavel Cibulka,Miloš Novotný 2013: Výsledky průzkumu "Tisícakrového plata" v pohoří Matiri Range, Kahurangi N. P., Nový Zéland. - Sborník Speleoforum 2013, 60-65. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
Tásler R. 2013: "Albeřice" slaví 40 let od svého založení. -Speleo 63/2013 : 103-104. Sborník České speleologické společnosti. Praha
Čermák S., Tásler R., 2013: Medvědi jeskyně ve vychodnich Krkonošich (Česka republika), předběžna zprava. - Opera Corcontica 50: 227-233
Tásler R. (2013): Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni. - Opera Corcontica 50: 223-226
Tásler R. (2013): Voda a kamení. - Krkonoše, Jizerské hory, 9:14-15
Tásler R. 2014: Krkonošské dolování 16. Střelný prach. -Krkonoše, Jizerské hory 1:14-15
Tásler R. 2014: Ledová krajka. -Krkonoše, Jizerské hory 2/2014:42
Tásler R. 2014: Vývěr Úpy. -Krkonoše, Jizerské hory 3/2014:42
Tásler R. 2014: Velká voda v podzemí. -Krkonoše, Jizerské hory 4/2014:39
Tásler R. 2014: Co odhalila voda. -Krkonoše, Jizerské hory 6/2014:18-19
Tásler R. 2014: Nejvýše položená díla v Obřím dole. -Speleo 64/2014:47-51. ISSN 1213-4724
Tásler R. 2014: Medvědí jeskyně ve Svobodě nad Úpou. - Sborník Speleoforum 2014, 60-67. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
Tásler R. 2014: Jak je stará Kovárna (krkonošské dolování 17). - Krkonoše, Jizerské hory 10/2014:38-41. Vrchlabí
Kurfiřt R., Tásler R. 2014: Produkce mědi a arzeniku v Riesenhainské huti v Peci pod Sněžkou v letech 1828-1868. Opera Corcontica 51: 69-84. Tásler R. 2015: Sádrovec na haldě dolu Helena. -Krkonoše 2/2015:15
Tásler R. 2015: Břidlice na Kutné. - Krkonoše 3/2015:21
Tásler R. 2015: Probádaná mura. - Krkonoše 4/2015:15
Tásler R. 2015: Hydrologická situace Albeřické jeskyně v Krkonoších. - Sborník Speleoforum 2015/34, 35-37. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
Tásler R. 2015: Jeskyně v metamorfovaných nekarbonátových břidlicích Krkonoš. -Speleo 66/2015:30-34. ISSN 1213-4724
Tásler R. 2015: Skalní výchoz v Úpě. -Krkonoše 7/2015:42
Tásler R. 2015: Jeskyně Bohemia na Novém Zélandu. - Svobodaforum 788, září 2015. Svoboda nad Úpou
Tásler R. 2016: Sedimenty v Celní jeskyni. - Krkonoše 2/2016:2
Tásler R. 2016: Význam krkonošských důlních děl. - Krkonoše 2/2016:38-39
Novotná J., Řehák J.,Tásler R. 2016: Jeskyně Bohemia (Nový Zéland) - 25 let od jejího objevu. - Sborník Speleoforum 2016, 82-85. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
Pašava J., Veselovský F., Dobeš P., Hauzová E., Ackerman L., Tásler R., 2016: Nové poznatky ze studia mineralogie, fluidních inkluzí a izotopů síry v rudách skarnového ložiska v Obřím dole. - Geoscience Research Report, Czech Geological Survey, Prague, Vol. 49/2016:47-52. ISSN 0514-8057
TÁSLER R. 2016: Geologie karbonátových těles Albeřic a Suchého dolu v Krkonoších a přehled krasových jevů na ně vázaných. Opera Corcontica 53: 125-148
Tásler R. 2016: Rekordně nízký stav vody v Albeřické jeskyni. - Krkonoše/Jizerské hory 11/2016:42, Vrchlabí
Tásler R. 2016: Obří díra. - Krkonoš/Jizerské hory 11/2016:46. Vrchlabí
Tásler R. 2017: Obval u Vesny. - Krkonoš/Jizerské hory 2/2017:42. Vrchlabí
Tásler R. 2017: Cesta za malý sifon v Albeřické jeskyni. - Krkonoše/Jizerské hory 5/2017:22-24, Vrchlabí
Tásler R. 2017: Geneze obřích dómů v jeskyni Bohemia na Novém Zélandu. - Sborník Speleoforum 2017, 75-79. Česká speleologická společnost, ISSN 1211-8397
Tásler R. 2017: Struska ze Zlaté Panny. - Krkonoše/Jizerské hory 4/2017:42, Vrchlabí
Tásler R. 2017: Opilecká jeskyně - nové prostory v Albeřické jeskyni. -Speleo 72/2017:4-7. ISSN 1213-4724
František Veselovský1 & Lukáš Ackerman1,2 & Jan Pašava1 & Karel Žák2 & Eva Haluzová2 & Robert A. Creaser3 & Petr Dobeš1 & Vojtěch Erban1 & Radko Tásler4 2017: Multiphase formation of the Obří důl polymetallic skarn deposit, West Sudetes, Bohemian Massif: geochemistry and Re-Os dating of sulfide mineralization. - Miner Deposita, DOI 10.1007/s00126-017-0766-0
Tásler R. 2018: Novodobá historie důlního díla Kovárna aneb co bude dál? - Krkonoše/Jizerské hory 1/2018: 20-22, Vrchlabí
Tásler R. 2017: Celní jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších. - Opera Corcontica 54: 169-189
Tásler R. 2018: Vývrty u Dolního Úpského vodopádu. - Krkonoše/Jizerské hory 2/2018: 42, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Zával v Albeřické jeskyni. - Krkonoše/Jizerské hory 3/2018: 49, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Sněžka, horninová královna. - Krkonoše/Jizerské hory 5/2018: 22-23,44, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Výzkum krasu Krkonoš. - Krkonoše/Jizerské hory 5/2018: 14, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Jeskyně Liška II. - Krkonoše/Jizerské hory 4/2018: 42, Vrchlabí
Kalenda P., Tengler R., Tásler R. 2018: Horní Albeřice - georadarové měření. - Sborník Speleoforum 2018, 30-32. Česká speleologická společnost
Tásler R. 2018: Kde se vzaly rudy v Obřím dole. - Krkonoše/Jizerské hory 8/2018: 22-24, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Špičková technika v Albeřické jeskyni. - Krkonoše/Jizerské hory 9/2018: 5, Vrchlabí
Tásler R. 2018: Co prozradil malý krápník. - Krkonoše/Jizerské hory 10/2018: 42, Vrchlabí

Reil R., Hančarik J., Horák V., Kubásek M., Pilous V., Šimurda J., Tásler R., Zahradník P., 2018: Pec pod Sněžkou. Putování horským městem od minulosti po současnost. Vydalo Město Pec pod Sněžkou, 255 stran

Tásler R. 2019: Štola Alžběta a krasové dutiny v Černém Dole v Krkonoších. - Sborník Speleoforum 38/2019, 44-47. Česká speleologická společnost

Reil R., Kubásek M., Tásler R., Tichý A., Zahradník A. 2018: Svoboda nad Úpou, nahlédnutí do historie města pod zlatými Rýchorami. - Město Svoboda nad Úpou. 312 stran

Tásler R. 2018: Krkonošský krasový projekt. . - Speleo 75/2018:9-12. ISSN 1213-4724
Tásler R. 2019: Znovuobjevení Alžběty. - Krkonoše/Jizerské hory 9/2019: 10-12, Vrchlabí
Tásler R. 2019: Albeřická jeskyně v 3D. - Speleo 76/2019:4-6. ISSN 1213-4724
Tásler R. 2019: Čerpací zkouška. - Krkonoše/Jizerské hory 8/2019: 21, Vrchlabí
Tásler R. 2019: Čerpací zkouška. - Svobodafórum XXX/č. 832, září 2019
Tásler R. 2019: Výzkum Medvědí jeskyně - nové poznatky. - Svobodaforum, XXX. ročník / číslo 834 / listopad 2019
Tásler R. 2019: Horní Lysečiny a Zlatý lev. - Krkonoše/Jizerské hory 12/2019: 21, Vrchlabí
Tásler R. 2020: Stalagmit. - Krkonoše/Jizerské hory 1/2020: 23, Vrchlabí
Tásler R. 2020: Vodovodní jeskyně. - Krkonoše/Jizerské hory 2/2020: 19, Vrchlabí
Tásler R. 2020: Krakonošova jeskyně nejhlubší v Krkonoších. - Krkonoše/Jizerské hory 7/2020: 22-24. Vrchlabí
Tásler R. 2020: Medvědí jeskyně opět středem pozornost. - Krkonoše/Jizerské hory 8/2020: 21-23. Vrchlabí
Bruthans. J., Tásler R. 2020: Velká čerpací zkouška v Albeřické jeskyni -e-Speleo 1/2020. Praha
Tásler R. 2020: Jeskyně Hříběcí v Krkonoších. - Sborník Speleoforum 39/2020, 33-37. Česká speleologická společnost
Tásler R. 2020: Konzervy času - jeskynní sedimenty. - Krkonoše/Jizerské hory 10/2020: 12-13 Vrchlabí
Tásler R. 2020: Vodovodní jeskyně v Krkonoších. Opera Corcontica 57: 55-64
Tásler R. 2021: Albeřická jeskyně, čas dávný. - Krkonoše/Jizerské hory 1/2021: 30-31 Vrchlabí
Tásler R. 2021: Zánik lomů na Rýchorách. - Krkonoše/Jizerské hory 2/2021: 24-26 Vrchlabí
Tásler R. 2021: Albeřická jeskyně (2), průzkum začíná. - Krkonoše/Jizerské hory 4/2021: 22-24 Vrchlabí
Tásler R. 2021: Korály v Krkonoších. - Krkonoše/Jizerské hory 4/2001: 40 Vrchlabí
Tásler R. 2021: Jeskyně/štola Pajakow v Černém Dole v Krkonoších. -e-Speleo 2/2021:21-24. Praha
Tásler R. 2021: Albeřická jeskyně (3). - Krkonoše/Jizerské hory 6/2021: 22-24 Vrchlabí
Tásler R., Bosák. P., Fedik F., Hercman H., Pruner P., Šťastný M., 2021: Komplexní výzkum jeskyně Trucovny v Krkonoších. - Sborník Speleoforum 40/2021, 82-96. Česká speleologická společnost

Tásler R. (2021): Důl Kovárna v obrazech. Podzemí Sněžky - díl I. - Česká speleologická společnost, ZO 5-02. 110 stran

Tásler R. 2021: Albeřická jeskyně (4). - Krkonoše/Jizerské hory 8/2021: 21-23 Vrchlabí
Tásler R. 2021: Bischofův lom padá. - Krkonoše/Jizerské hory 9/2021: 38, Vrchlabí
Tásler R. 2021: Albeřická jeskyně /5/ na chvíli bez vody. - Krkonoše/Jizerské hory 10/2021: 22- 24, Vrchlabí
Tásler R., Bosák P., Fediuk F.,Hercman H., Pruner P., Šťastný M., 2021: Krakonošova jeskyně v Hornich Albeřicichv Krkonošich. - Opera Corcontica 58: 59-75
Tásler R. 2022: Albeřická jeskyně (6). - Krkonoše/Jizerské hory 1/2022: 22-24 Vrchlabí
Tásler R. 2022: Albeřická jeskyně (7). - Krkonoše/Jizerské hory 2/2022: 20-23 Vrchlabí
Tásler R., Fediuk F., Hladil J. (2021): Devonske tafocenozy s korály v dolomitu Ponikelské jeskyně (krkonošsko-jizerske krystalinikum) - předběžna zprava. - Opera Corcontica 58:275-280
Tásler R. 2022: Korýtko z Berhausu. - Krkonoše/Jizerské hory 4/2022: 23, Vrchlabí
Tásler R., 2022: Jeskyně ve štole Liška v Černém Dole v Krkonoších. - Sborník Speleoforum 41/2022, 6-11. Česká speleologická společnost
Tásler R. 2022: Krkonošské vápence. - Krkonoše/Jizerské hory 7/2022: 18-20 Vrchlabí
Tásler R. 2022: Supergenní minerály v jeskyni. - Krkonoše/Jizerské hory 8/2022: 40, Vrchlabí
Tásler R. 2022: Smeťákem do podzemí. - Krkonoše/Jizerské hory 9/2022: 18-20 Vrchlabí
. Tásler R. 2022: Jeskyňářské bonbóny. - Krkonoše/Jizerské hory 10/2022: 40, Vrchlabí
Tásler R. 2022: Jeskyně Vývěrka. - Krkonoše/Jizerské hory 11/2022: 18-20 Vrchlabí
Tásler R. 2022: Podzemní dobývka na brusné pískovce u Nového Rokytníka u Trutnova. -e-Speleo 6/2022:22-24 Praha
Tásler R. (2022): Nuget nebo zlaté zuby. - Krkonoše - Jizerské hory 2022:40
Ouhrabka V., Tásler R. (2022): Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš. - Ochrana přírody 5/2022:16-19. Praha
Tásler R. (2022): Smeťákem do jeskyně. - Zpravodaj obcí Lánov, Dolní Dvůr 4/2022: 18-19
Tásler R. (2023): Za Roksanou Knapik - Jeskyňářské dobrodružství. - Krkonoše - Jizerské hory 1/2023:24-25
Tásler R., Bosák P., Fediuk F., Hercman H., Šťastný M. & Tásler P. 2022: Albeřická jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších. - Opera Corcontica 59: 5-53
Tásler R. (2023): Jeskynní medvěd v Krkonoších.- Zpravodaj obcí Lánov, Dolní Lánov, Dolní Dvůr 1/2023: 15-16

PETR PAULIŠ, JIŘI SEJKORA, PETR JANAK, ZDENĚK DOLNIČEK, RADKO TASLER, ONDŘEJ POUR (2023): MOTTRAMIT ZE ŠTOLY ALŽBĚTA V ČERNÉM DOLE V KRKONOŠÍCH (ČESKÁ REPUBLIKA) - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. CVIII (2023): 1, 41-56, 2023

Tásler R. (2023): Svítící kalcit. - Krkonoše - Jizerské hory 4/2023:40
Tásler R. (2023): Plánek ze šuplíku. - Krkonoše/Jizerské hory 4/2023:18-19
Tásler R., (2023): Jeskyně Vývěrka v Krkonoších. - Sborník Speleoforum 42/2022, 10-14. Česká speleologická společnost
Tásler R., Zahradník P. (2023): Horní Albeřice, průmyslová zóna. - Krkonoše/Jizerské hory 6/2023:18-22
Tásler R., Bosák P., Pruner P., Kdýr Š., Šťastný M., Mykisek P., Matoušková Š., Rohovec J., Hercman H. (2023): Complex evaluation of caves in the Krkonoše Mountains (northern Bohemia, Czechia) [Zapletena evalvacja jam v gorovju Krkonoše (severna Bohemija, Češka)]. - 30th International Karstological School "Classical Karst": Karst - Approaches and Conceptual Models. Abstracts & Guide Book (Švara A., Zupan Hajna N., Gabrovšek F., Eds.): 156-157. (ISBN 978-961-05-0747-5)
Tásler R. (2023): Gigantický dóm se v Lánově nekonal. - Zpravodaj obcí Lánov, Dolní Dvůr 2/2023: 19-20
Tásler R. (2023): Zlatá Panna. - Krkonoše - Jizerské hory 9/2023:22-23
Tásler R. (2023): Držák na svíčku z důlního díla Kovárna. - Krkonoše - Jizerské hory 9/2023:40
Pavel Bosák, Radko Tásler, Martin Šťastný, Helena Hercman, Petr Mykisek, Petr Pruner, Šimon Kdýr, Šárka Matoušková, Jan Rohovec (2023): Jeskyně Krkonošského národního parku: jeskynní výplně a speleogeneze. In: Filippi M.: Kras, jeskyně a lidé, sborník přízpěvků, 76 str. Česká speleologická společnost
Tásler R. (2023): Honba za vápenci. - Jizerské hory 12/2023:18-19>


 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  12.06.2024