logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english>  ODBORNÉ ČLÁNKY O OBŘÍM DOLE

Přehled odborných článků s abstrakty v češtině a angličtině. Články jsou ve formátu pdf. Soubor se vám buď otevře ve vašem prohlížeči pdf, nebo se nabídne jeho stažení (podle nastavení vašeho prohlížeče).
Multiphase formation of the Obří důl polymetallic skarn deposit, West Sudetes, Bohemian Massif: geochemistry and Re–Os dating of sulfide mineralization pdf file (1 993 kB)

Abstract:
The Obří důl Fe–Cu–As polymetallic sulfide skarn deposit is developed in a metamorphic series in the West Sudetes, Bohemian Massif. It consists of lenses of marble, calc–silicate rocks, and skarns. We studied the Gustav orebody, which is located few hundred meters away from the contact with a large, late-orogenic Variscan Krkonoše–Jizera Plutonic Complex (KJPC) emplaced into shallow crust. Mineralogical and fluid inclusion study evidence indicates that the main sulfide stage, dominated by pyrrhotite, arsenopyrite, and chalcopyrite originated from aqueous hydrothermal fluids with salinity up to 8 wt% NaCl eq. With minimum homogenization temperatures ranging from 324 to 358 °C. These fluids mainly replaced carbonate-rich lithologies. Carbon, oxygen, and strontium isotope data in Ca-rich rocks imply total overprinting by channelized metasomatic fluid flow, which is most probably related to the intrusion of the KJPC, whereas δ34S values of sulfides argue for a magmatic source of sulfur. The Re–Os age of arsenopyrite overlaps published age data for the KJPC and suggests synchronous formation of the main sulfide mineralization and pluton emplacement. Keywords Bohemian Massif.
Přehled existujících důlních děl a montánních tvarů a průřez historií dobývání rud a průzkumných prací v Obřím dole (východní Krkonoše) soubor pdf (velikost 943 kB)

Práce shrnuje dosavadní výsledky bánsko-historických průzkumu na polymetalickém ložisku Obří důl ve východních Krkonoších. Důlní díla a montánní tvary byly podrobně zmapovány a rozděleny pro přehlednost do 41 skupin, z nichž důlních děl je prokazatelně 28. V přehledu je podána jejich stručná charakteristika a podrobněji je popsán důlní soubor Kovárna s komorovými dobývkami, který je nejvýznamnejším dulním dílem v Obřím dole i v celých Krkonoších. V rozmezí let 1511 až 1931 se zde těžil především arzenopyrit, chalkopyrit a v menší míře i pyrhotin. Diskutována je rozdílnost názoru na genezi ložiska, rozpory v publikacích o historii težby a v některých případech i nesoulad terénního výzkumu s historickými dokumenty. Nově jsou prezentovány výsledky průzkumu důlního komplexu Kovárna, realizovaného v letech 1988-2010 Českou speleologickou spolecností Albeřice, a rovněž informace o zpřístupňování a turistickém provozu části tohoto důlního souboru.

A list of the existing mines and surficial mining landforms and an overview of the history of polymetallic deposit mining and present explorations in the Obrí dul valley (Eastern Krkonoše Mts)
Abstract:
The thesis summarizes the results of the historical mining explorations of the polymetallic deposit in Obří důl in the eastern part of the Giant Mts (Krkonoše in Czech, Karkonosze in Polish). The mines and the surficial mining landforms were mapped in detail and divided into 41 groups, 28 of which are demonstrably mines. Their characteristics are given in the overview and the Kovárna mining complex with chamber stopes, the most important mine in Obří důl valley and also in the whole Krkonoše Mts, is described. Mainly arsenopyrite, chalcopyrite and to a lesser extent pyrrhotite were mined between 1511 and 1931. The divergence of views on the deposit genesis is discussed, together with the contradictions in different publications about the mining history and, in some cases, the discordance between field research and historical documents. The paper provides new results of the explorations carried out by the Česká speleologická společnost Albeřice (The Czech Speleological Society) from 1988 to 2010 and information about the accessibility and running of the open part of the Kovárna mining complex for tourists.
Situační mapa důlních děl a montánních tvarů v Obřím dole soubor pdf (velikost 842 kB)

Produkce mědi a arzeniku Riesenhainské huti v Peci pod Sněžkou v letech 1828 –1868 soubor pdf (velikost 487 kB)

V práci je popsána stručná historie nákladnictva Riesenhainské hutě, důlní míry a důlní díla k ní náležející, a stejně tak i surovinové zdroje v Obřím dole a Horní Malé Úpě. Porovnáním produkce mědi a arzeniku z archiválií s údaji produkce mědi a arzeniku z výkazů produkce celého rakouského císařství pro Čechy, je v obou těchto produkcích v Čechách pro období let 1828-1868 (u arzeniku 1828-1868, u mědi 1830-1853), prokázáno monopolní postavení hutě.

Copper and arsenic production by the Riesenhain Works in Pec pod Sněžkou in the years 1828 –1868
Abstract
The thesis presents a short history of mining costs in / a list of historical owners of the Riesenhain Works, the allotments and mine workings of the work as well as the natural resources in Obří důl Valley and the town of Horní Malá Úpa. The work had a monopoly position in the Czech market in 1828-1868 (at arsenic 1828-1868, at copper 1830-1853) as shown in the records on copper and arsenic production in the Austrian Monarchy.
 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  12.06.2024